Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][MacOSX] วิธีเชิญผู้ร่วมนัดหมายลงบนปฏิทิน (Add Invitees)

สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย และกรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Add Invitees ให้ถูกต้อง


 

ขั้นตอนที่ 2 : ฝั่งผู้รับนัดหมายจะได้รับแจ้งเตือน ดังรูปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกด Accept แล้วปฏิทินส่วนตัวจะถูกบันทึกนัดหมายที่ถูกเชิญบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น