Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Android OS] Sync calendar frequency settings

การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิธิน ในมือถือแอนดรอย
การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิทิน ในมือถือ Android OS

Sync Calendar frequency settings
1. เข้าไปที่ปุ่มมุมซ้ายบน ตามภาพ เพื่อเข้าสู่โหมดอื่น

การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิธิน ในมือถือแอนดรอย
2. เข้าไปที่ปุ่มการตั้งค่าที่เป็นรูป เฟือง

Sync Calendar frequency settings
3. เลือกไปที่ บัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป

4. เลือก ความถึ่ในการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิธิน ในมือถือแอนดรอย
5. เลือกความถึ่ในการเชื่อมต่อที่ต้องการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][Android OS]Create event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Delete an event on calendar

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง
[BusinessCal][Android OS] Delete an event on calendar

ลบอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
การลบ Event นัดหมายหรือแจ้งเตือนใน Android
ผ่าน App sol calendar
Delete an event on calendar
1.กดเลือกไปที่  Event ที่ต้องการลบออกจากปฏิทิน

ลบอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
2. กดค้างไว้ที่ Event จะปรากฏ ​pop up ขึ้นมาตามภาพ
ให้เลือก รูปถังขยะเพื่อลบ Event

Delete an event on calendar
3. จะมีหน้าให้ยืนยันการลบ เลือก ตกลง


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Android OS]Create event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Sync Calendar frequency settings

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุด

[BusinessCal][Android OS] Create event on calendar

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
การสร้าง Event นัดหมายหรือแจ้งเตือนใน Android
ผ่าน App sol calendar

สามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1
Create event on calendar
1.1 เลือก สัญลักษณ์ ดินสอตามภาพ เพื่อสร้าง Event

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
1.2 ใส่รายละเอียดของ Event ลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว
กด เครื่องหมายถูก ตามภาพวิธีที่ 2


Create event on calendar
2.1 กดเลือกไปยังวันที่ ที่ต้องการ Add Event

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
2.2 กดเครื่องหมาย + เพื่อ Add Event

Create event on calendar
2.3 ใส่รายละเอียดของ Event ลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว
กดเครื่องหมายถูก ตามภาพ

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
ทั้งสองวิธีสามารถทำได้ และได้ผลเหมือนกันตามภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Android OS]Delete an event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Sync Calendar frequency settingsTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก WebmailDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Folder ที่ต้องการลบการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด DeleteDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 4 : Folder จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar

Delete an event on calendar
การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail


สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิก Event ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ออกจาก Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Event ที่ต้องการลบ


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Event ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด Delete


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 4 : Event จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event
[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail


Cancel sharing calendar to another

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ


การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการแชร์ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


Cancel sharing calendar to another
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะ Cancel การ sharing calendarบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Delete calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another userTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][iOS]Sync Calendar frequency settings

การตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน ในระบบ iOS
การตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน ในระบบ iOS

Sync Calendar frequency settings
1. เข้าไปที่ Setting (การตั้งค่า)

การตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน ในระบบ iOS
2. เลือกไปที่ Calendar (ปฏิทิน)


Sync Calendar frequency settings
3. เลือกไปที่ Accounts (บัญชี)

การตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน ในระบบ iOS
4. เลื่อนไปด้านล่างสุด แล้วเลือกไปที่ Fetch New Data
 ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่ากลาง ของทุก Calendar ในเครื่อง

Sync Calendar frequency settings
4.1 เมื่อเข้าไปจะพบการตั้งค่า Sync ข้อมูล
ทุก 15 นาที
ทุก 30 นาที
ทุก ชั่วโมง
และ Sync ด้วยตนเอง

การตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน ในระบบ iOS
หากผู้ใช้ต้องการตั้งค่าเฉพาะบัญชี สามารถเลือกตั้งค่าได้
โดยเลือก Fetch ในแต่ละ บัญชีได้เลย

Sync Calendar frequency settings
โดยเมื่อเข้าไปจะมีให้ตั้งค่าอยู่ 2 แบบ
Fetch : Sync ตามค่ากลางที่ตั้งไว้
Manual : Sync ด้วยตนเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS] การ Add Account Calendar ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] การ Delete Account Calendar ใน iPhone


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุด
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user

การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล


สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 :  ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูล กรอกอีเมล์ และ คลิกไอคอน +Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ
ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar
โดยระบบจะให้กำหนดผู้ที่ถูกแชร์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
ให้อ่านได้อย่างเดียว หรือ ให้อ่าน และ เขียนเพิ่มเติม ใน Calendar ที่แชร์ได้

และเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้ใส่อีเมล์และคลิกไอคอน +
บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงระดับประเทศ


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event

การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Calendar แล้วเลือก Event ที่ต้องการ Cancel invitation


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ภายใน Event จะแสดงรายละเอียด invitation ที่เคยเชิญ


Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกไอคอนที่นำหน้าชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Cancel invitation
จะมีเมนูให้เลือก "ให้ทำการคลิก Remove invitee


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะทำการ Cancel invitation ที่เลือกลบไปออกจากระบบ
จากนั้นกด Save Changesบทความที่เกี่ยวข้อง[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an eventTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้การ Calendar ที่มีประสิทธิภาพสูง[BusinessCal][iOS] Cancel invitation on event

Cancel invitation on event
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมจากผู้ใช้อื่นผ่าน มือถือระบบ  iOS

Cancel invitation on event
1. เมื่อมีคำเชิญแจ้งเตือนขึ้นมา แล้วเรากดดูรายละเอียดจะพบว่าด้านล่าง มีประโยคดังนี้
Accept : เข้าร่วม
Maybe : อาจจะเข้าร่วม
Decine : ปฏิเสธเข้าร่วม
ในที่นี้เราต้องการปฏิเสธคำเชิญ ให้เลือกไปที่ Decine ตามภาพ

Cancel invitation on event
2. เมื่อเราเลือกไปที่ Decine แล้วใน Calendar Event จะปรากฏเป็นสีเทา
เพื่อแสดงว่าเราปฏิเสธการเข้าร่วมไปแล้ว
บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS]Create event on calendar
[BusinessCal][iOS]Delete an event on calendar
[BusinessCal][iOS] Invite user to an eventบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร Support 24x7 hrs.