Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Android OS] Create event on calendar

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
การสร้าง Event นัดหมายหรือแจ้งเตือนใน Android
ผ่าน App sol calendar

สามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1
Create event on calendar
1.1 เลือก สัญลักษณ์ ดินสอตามภาพ เพื่อสร้าง Event

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
1.2 ใส่รายละเอียดของ Event ลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว
กด เครื่องหมายถูก ตามภาพวิธีที่ 2


Create event on calendar
2.1 กดเลือกไปยังวันที่ ที่ต้องการ Add Event

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
2.2 กดเครื่องหมาย + เพื่อ Add Event

Create event on calendar
2.3 ใส่รายละเอียดของ Event ลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว
กดเครื่องหมายถูก ตามภาพ

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
ทั้งสองวิธีสามารถทำได้ และได้ผลเหมือนกันตามภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Android OS]Delete an event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Sync Calendar frequency settingsTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น