Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Edit Account Settings บน iPhone
 

วิธีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Calendarในมือถือระบบ iOS

Edit User Setting Calendar iOS
1. เข้าไปที่ ไอคอน Setting (การตั้งค่า)

Edit User Setting Calendar iOS
2. เลือกไปที่ Calendar (ปฏิทิน)
Edit User Setting Calendar iOS
3. เลือกไปที่ Accounts (บัญชี)

Edit User Setting Calendar iOS
4. เลือกไปที่ ชื่อบัญชีที่ต้องการแก้ไข
Edit User Setting Calendar iOS
5. กดไปที่ Account (บัญชี)
Edit User Setting Calendar iOS
6. ด้านบนจะเป็นการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งานที่ต้องการ
                   Sever          : URL ของ Calendar ที่ใช้งาน

                   User Name : ชื่ออีเมล
                   Password    : รหัสผ่าน

                   Description : คำอธิบายเพิ่มเติม
Edit User Setting Calendar iOS
ส่วนด่านล่าง Advanced Setting จะเป็นการแก้ไข Port SSL
Edit User Setting Calendar iOS
7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เลือกไปที่ Done

Edit User Setting Calendar iOS
8. ระบบจะทำการ  Verify ข้อมูล
9. เมื่อข้อมูลถูกต้องทั้งหมด จะเป็นดังภาพ ซึ่งถือว่าการแก้ไขข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น