Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone

create sub folder calendar iOS
การสร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone

create sub folder calendar iOS
1. เมื่อเข้ามาที่ Appication Calendar ให้เข้าไปที่ Calendars

create sub folder calendar iOS
2.  กดเข้าไปที่ Edit เพื่อแก้ไข Folder ของบัญชี Calender ของคุณ

3. เลือก Add Calendar ในหัวข้อบัญชี Calendar ของคุณ

create sub folder calendar iOS
4. ใส่รายละเอียด ชื่อ และ แถบสี ที่ต้องการ เรียบร้อยแล้วกด Done

create sub folder calendar iOS
5. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสร้าง calendar sub-folder เรียบร้อยแล้ว


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendarไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น