Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] แชร์โฟลเดอร์ปฏิธินไปยังผู้ใช้อื่น

Share calendar folder to another user
แชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้อื่น ผ่าน iOS
Share calendar folder to another user
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Share calendar folder to another user
2. เลือก Edit (แก้ไข)
Share calendar folder to another user
3. เลือก Folder  Calendar ที่ต้องการ Share
Share calendar folder to another user
4. เลือก Add Person เพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมล
Share calendar folder to another user
5. พิมพ์ชื่ออีเมลลงไป
(หากต้องการแชร์มากกว่า 1 ชื่อให้ใส่เครื่องหมาย ,  ต่อท้ายชื่อ)
Share calendar folder to another user
6. ชื่ออีเมลที่ใส่ลงไปจะปรากฏขึ้นตามภาพ 
เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Done


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น