Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder


วิธีการลบโฟลเดอร์ปฏิทินบนโปรแกรม MS Outlook


คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ จากนั้นเลือก Delete Calendar

Technology Land Co., Ltd.

BusinessCal App for your better life.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น