Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

วิธีการเพิ่มนัดหมายลงบนปฏิทิน

1. กดสร้างนัดหมาย

คลิกขวาบนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการนัดหมาย

2. บันทึกนัดหมายลงปฏิทิน

ใส่รายละเอียดนัดหมาย และวันที่นัดหมาย
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึกนัดหมายลงปฏิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง
[BusinessCal][Outlook] Add Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] วิธีตั้งความถี่ในการ Synchronize ปฏิทิน
[BusinessCal][Outlook] วิธีการติดตั้ง Add-on Calendar ของบริษัทลงบน Outlook
[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับองค์กร ยาวนานกว่า 9 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น