Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อเสียของ relay message แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อเสียของ relay message แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การ Relay Message มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ?

ข้อดีของการ Relay message
ประโยชน์ของการ Relay message ด้วย Mail server ตัวอื่น
1. ปกป้อง Main Hosted ของเราให้ปลอดภัยจาก Blacklisted เพราะยามที่โฮสเราติด Blacklisted แล้ว ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะ Delist มันได้รวดเร็วตามใจเรา2. เป็นตัวเลือกทางออกที่ 2 กรณีที่เราไม่สามารถส่งอีเมล์ออกจาก Main Hosted ของเราได้ เราก็สามารถ relay message ด้วย Server ตัวอื่นแทน
3. เพิ่มทางเลือกให้กับ End-users กรณีที่ส่งอีเมล์ออกด้วย Mail server บางตัวไม่ได้ ก็สามารถ Relay ให้ส่งอีเมล์ออกจาก Relay server ตัวอื่น ๆ ได้
4. แก้ปัญหาการส่งอีเมล์ให้กับ End-users ได้รวดเร็ว โดยที่ End-users ไม่ต้องไปแก้ไขค่า Config ต่าง ๆ บนโปรแกรม Client เหมาะสำหรับ End-users ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค


ข้อเสียของการ Relay message

1. Server ที่ Relay อาจจะติด Blacklist ได้ง่าย ๆ ถ้า Relay server ไม่ได้มีการตั้งค่าความปลอดภัย หรือตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งออก
2. Server ที่ Relay ถ้านำไปใช้กับ Web Server ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา Bandwidth เต็มได้ ทางที่ดีควรจะ Relay กับ Server ที่เป็น Mail server โดยเฉพาะหรือ Server ที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะจะดีกว่า และควรจะมี Relay server มากกว่า 1 เครื่องด้วย
3. Server ที่ไม่มี PTR Record หรือพูดตรง ๆ ว่าเสมือนเป็น Server เถื่อนก็อาจจะไม่สามารถ Relay mail ได้ ซึ่งผู้รับข้อความก็อาจจะตีกลับอีเมล์มายังผู้ส่งทันทีว่า Server ของผู้ส่งไม่น่าเชื่อถือ

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าข้อดีของการ Relay message ก็มีอยู่มากพอสมควร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางระบบอีเมล์ ที่ผู้ให้บริการควรใส่ใจ และต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีอยู่เสมอ เพื่อให้การใช้งานอีเมล์นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น