Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ค้นหา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ค้นหา แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีค้นหาข้อความอีเมล์จากชื่อผู้ส่งบน Smart Phone

สำหรับอีเมล์ของที่ทำงานนั้น มีการส่งข้อมูลหากันเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งอาจมีการส่งเข้ามาเป็นร้อยฉบับ จึงทำให้การค้นหาอีเมล์ที่ต้องการลำบาก ใช้เวลานาน แต่ App ของอีเมล์ หรือ โปรแกรมต่างๆ จะมีฟังชั่นให้ผู้ใช้ ค้นหาอีเมล์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่งในมือถือ Smart Phone ก็มีปุ่มค้นหาด้วยเช่นกัน

วิธีค้นหาข้อความอีเมล์จากชื่อผู้ส่งบน Smart Phone

จากหน้าอีเมล์บน Smart Phone
ให้กดไอคอน แว่นขยาย (ค้นหา)


จากนั้นพิมพ์ชื่อ อีเมล์ ที่ต้องการค้นหา
ระบบจะแสดงอีเมล์ฺ ที่มีชื่อตรงกับคำที่ค้นหา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] ค้นหา Event บนปฏิทินอย่างไร

ค้นหา Event บนปฏิทินอย่างไร


กดที่เมนู More


จะมีเมนูแสดง ให้กด Search


จากนั้นกรอกข้อมูล Event ที่ต้องการค้นหา ที่ช่อง Search 


ระบบจะค้นหาและแสดง Event


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac

สำหรับ E-mail ในโปรแกรม App Mail เครื่อง Mac เมื่อมีจำนวนเยอะมาก การหา E-mail งานสำคัญๆ นั้น อาจใช้เวลาในการหาค่อนข้างนาน ซึ่งตัวโปรแกรม App Mail มีช่องการค้นหา E-mail ให้ใช้หาอย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้


1. กดไปที่ช่องค้นหา (Search)

กด Search


2. ใส่หัวข้อของ E-mail (Subject) ที่ต้องการค้นหา หรือ ชื่อ E-mail ของผู้ส่ง จากนั้นระบบจะแสดง 
E-mail ตามคำที่ค้นหา 

ใส่คำค้นหา
บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี