Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตรวจสอบอีเมล์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตรวจสอบอีเมล์ แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] การแสดงผล Login Log ให้จัดเรียงตามประเภท Group by

การแสดงผล Login Log ให้จัดกลุ่มตามประเภทต่าง ๆ

ใน Feature: Group by มีประโยชน์มากเลยทีเดียว คือ ระบบจะทำการจัดกลุ่มในแถวที่ซ้ำกัน 

ตัวอย่างการใช้งาน Login Log - Group by มีดังนี้


ตัวอย่างที่ 1: เลือก Group by: Email ระบบก็จะทำการจัดกลุ่มว่า เราต้องการค้นหา Login Log จากชื่อบัญชีอีเมล์ ซึ่งผลการค้นหาจะแสดงออกมาเป็นบรรทัดเดียว


Group by: Emailตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนครั้งของการ Loginตัวอย่างที่ 2: เลือก Group by: Account Type ระบบจะทำการจัดกลุ่มการค้นหา Login Log จากชนิดของบัญชีอีเมล์ ซึ่งผลการค้นหาจะแสดงออกมาเป็นบรรทัดเดียว


Group by: Account Typeตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนครั้งของการ Login


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1