Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งค่าอีเมล์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งค่าอีเมล์ แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีตั้งค่าให้ข้อความที่ส่งทุกครั้ง ไปยังบัญชีอีเมล์แบบ CC, BCC


วิธีตั้งค่าให้ข้อความที่ส่งทุกครั้ง ไปยังบัญชีอีเมล์แบบ CC, BCC มีดังนี้เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิกขวา เลือก Settings                                     1. เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า
                                    2. ไปที่ Copies & Folders
                        3. ติ๊กถูก พร้อมกรอกอีเมล์ที่ต้องการทำ CC และ BCC ลงไป
                                    4. เมื่อ set ค่าเรียบร้อยกด OKเมื่อทำการเขียนอีเมล์ CC และ BCC ที่กำหนดไว้ จะขึ้นมาอัตโนมัติบทความที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[MD OX][iOS] วิธี Add account ลงบน iPhone/iPad (IMAP)


วิธี Add account ลงบน iPhone/iPad มีดังนี้
ไปที่ Settings 

เลือกไปที่ Mail, Contacts, Calendars ดังภาพ 

เลือกไปที่ Add Accounts... 

เลือก Other 
เลือก Add Mail Account


Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ

Email : ใส่บัญชีอีเมล์ของตนเอง

Password : ใส่พาสเวิร์ดของชื่อบัญชีอีเมล์นั้นๆ

Description : เป็นคำอธิบาย ใส่อะไรก็ได้


ตั้งค่า Incoming Mail Server ดังภาพ

โดยใส่ imap.yourcompany.com 

ตั้งค่า Outgoing Mail Server ดังภาพ

โดยใส่ smtp.yourcompany.com 


เลือก Continue 

หลังจาก Continue แล้ว ด้านบนขวามือของบางท่าน อาจจะปรากฏคำว่า Save ให้กด Save 

บัญชีอีเมล์ที่เราเพิ่มเข้าไปจะปรากฏขึ้น ดังภาพ 

เข้าเซ็คอีเมล์ได้ที่ Mail 

 เมื่อเข้าไปยังแอปจะปรากฏอีเมล์ที่เราตั้งไปดังภาพ ให้เลือกเพื่อดูอีเมล์

สามารถใช้งานอีเมลฺ์ได้ตามต้องการ 

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดีวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีตั้งค่า การลบข้อความในอีเมล์ ให้อีเมล์ไม่มีวันเต็มการตั้งค่าให้ทิ้งข้อความบน Server ไว้ เป็นค่า Default ของโปรแกรมอยู่แล้ว เพราะเมื่อเวลาที่เราตั้งค่าแบบ POP บนโปรแกรม Thunderbird จะทำการ Copy ข้อความในอีเมล์ต่าง ๆ ของเรา ลงบน Thunderbird แต่ผู้ใช้บางคน ใช้งานอีเมล์หนัก ๆ แต่มีพื้นที่ความจุน้อย แน่นอนว่าจะเกิดปัญหา คือ อีเมล์เต็ม ทำให้รับอีเมล์จากผู้ส่งไม่ได้อีกต่อไป หรือจะต้องมาคอยลบข้อความใน Inbox บ่อย ๆ ก็ทำให้เราเกิดความไม่สะดวกในการใช้งานได้  ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้ตั้งค่า ให้ข้อความเ่ก่า ๆ ของเราถูกลบไปบ้าง เพราะการตั้งค่าแบบ POP ก็เป็นการดึงข้อความจาก Server ลงมาที่เครื่องเราอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเก่า ๆ ไว้ให้เปลืองเนื้อที่ความจุของ Inbox

คลิกขวาที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการตั้งค่า เลือก Settings...

เลือก Server Settings ในหัวข้อ Leave messages on server ให้ตั้งค่า For at most 30 days
จากนั้นกด OK

เพียงเท่านี้อีเมล์ใน Inbox ของเราก็จะไม่มีวันเต็มตลอดไป