แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งเสียงอีเมล์เข้า แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งเสียงอีเมล์เข้า แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีตั้งเสียงเรียกเข้าเมื่อมี Email เข้ามา Android


วิธีตั้งเสียงเรียกเข้าเมื่อมี Email เข้ามา สามารถทำได้ดังนี้





ไปที่ Settings


เลือก Accounts & sync


เลือกชื่อบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งเสียงเรียกเข้า



เลือก Account settings


เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการอีกครั้ง 




เลื่อนไปที่ Notification Settings
ติ๊กถูกที่ Email notifications
จากนั้น Choose ringtone


เลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ จากนั้นกด OK




บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี