Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทุกเดือน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทุกเดือน แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ Repeat


โปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เลือก หรือ จัดการตั้งเองก็ได้
โดยการกดเข้าที่ Custom (ตัวอย่างรูปภาพ เลือก Weekly)
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


Event จะถูกตั้งขึ้นมาตามที่เราเลือกทันที ดังตัวอย่าง
เลือกทำทุกวันอังคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ Repeat


โปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เลือก หรือ จัดการตั้งเองก็ได้
โดยการกดเข้าที่ Custom (ตัวอย่างรูปภาพ เลือก Weekly)
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


Event จะถูกตั้งขึ้นมาตามที่เราเลือกทันที ดังตัวอย่าง
เลือกทำทุกวันอังคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ววันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

ถ้าเราต้องการตั้ง Event ที่เป็นกิจวัตรทุก ๆเดือน ทุก ๆปี สามารถตั้งค่าได้ ในปฏิทินที่หัวข้อ กิจวัตร ซึ่ง Event ที่ถูกสร้างขึ้นบนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ตามที่เราตั้งค่า เช่น ทุกวันจันทร์ จะมีประชุมกับแผนก ก็สามารถสร้าง Event ในลักษณะนี้ได้

วิธีการตั้งค่า กิจวัตร บน Calendar Outlook 2007

เข้าสู่หน้า Calendar
จากนั้น Double Click เลือก Event ที่ต้องการ


คลิก กิจวัตร เพื่อเลือกการตั้งค่า


จะมีหน้าต่างให้เลือกว่าต้องการทำกิจวัตรทุกวันไหน ตามต้องการ
เมื่อเลือกเรียบร้อย ให้คลิก ตกลง


หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วปิด
(ตัวอย่างรูปภาพได้เลือกกิจวัตรทุกวันจันทร์)


จากนั้นตัว Calendar จะเพิ่มกิจวัตรในทุกวันจันทร์ ตามที่ได้กำหนดไว้บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][iOS] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

ถ้าเราต้องการตั้ง Event ที่เป็นกิจกรรมทุก ๆ เดือน ทุก ๆ ปีสามารถตั้งค่าได้ ในปฏิทินที่หัวข้อ Repeat ซึ่ง Event ที่ถูกสร้างขึ้นบนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ตามที่เราตั้งค่า เช่น ทุกวันที่ 30 ของเดือน เราจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนที่ทำงาน ก็สามารถสร้าง Event ในลักษณะนี้ได้

วิธีการตั้งค่า Repeat บน Calendar


1. สร้าง Event บนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการ


เมื่อสร้างชื่อ Event กับ Location เสร็จแล้วให้ไปที่ Repeat

2. เลือกความถี่ว่าต้องการให้ Event บันทึกและทำงานเมื่อใด

1. Every month คือ กรณีตั้งให้กิจกรรมเริ่มต้นทุกเดือน
2. เลือก Custom หากต้องการให้บันทึก Event มากกว่า 1 วัน

3. เมื่อเลือกที่ Custom แล้ว จากนั้นให้เลือกว่าจะ Repeat Event วันใดบ้าง

เลือกให้ Repeat event ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน

4. Repeat: Custom

จากนั้นกด Done

5. กดบันทึก Save for future events เพื่อให้กิจกรรมบันทึกตามที่กำหนด คือ ทุกวันที่ 15 และ 30 ในเดือนถัดไปด้วย

กด Save for future events

6. Repeat Event ถูกกำหนดเสร็จสิ้น

Repeat Event เสร็จแล้ว

7. เมื่อกลับมาที่หน้า Calendar จะพบว่า Event ถูกบันทึกซ้ำไปตามช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว

เสร็จสิ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง