Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นัดหมาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นัดหมาย แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

วิธีการเพิ่มนัดหมายลงบนปฏิทิน

1. กดสร้างนัดหมาย

คลิกขวาบนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการนัดหมาย

2. บันทึกนัดหมายลงปฏิทิน

ใส่รายละเอียดนัดหมาย และวันที่นัดหมาย
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึกนัดหมายลงปฏิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง
[BusinessCal][Outlook] Add Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] วิธีตั้งความถี่ในการ Synchronize ปฏิทิน
[BusinessCal][Outlook] วิธีการติดตั้ง Add-on Calendar ของบริษัทลงบน Outlook
[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับองค์กร ยาวนานกว่า 9 ปี

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][MacOSX] วิธีเชิญผู้ร่วมนัดหมายลงบนปฏิทิน (Add Invitees)

สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย และกรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Add Invitees ให้ถูกต้อง


 

ขั้นตอนที่ 2 : ฝั่งผู้รับนัดหมายจะได้รับแจ้งเตือน ดังรูปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกด Accept แล้วปฏิทินส่วนตัวจะถูกบันทึกนัดหมายที่ถูกเชิญบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจร

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

ให้ไปที่ Calendar(ปฏิทิน) ของเครื่อง Samsung


จากนั้นเลือก Event ที่ต้องการแก้ไข


กดเปิด Event ที่ต้องการแก้ไข


เมื่อเข้าสู่รายละเอียด Event แล้ว ให้กดที่ไอคอน ดินสอ (แก้ไข) 


จากนั้นแก้ไขรายละเอียดของ Event ตามต้องการ
แล้วกด Save


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

สำหรับการใช้งานปฏิทินส่วนตัว เราสามารถสร้างนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานภายในองค์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะไม่มีวันพลาดนัดสำคัญ ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายแน่นอน นอกจากนี้การสร้างนัดหมาย ยังสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

1. คลิกไปที่ Calendar
2. เลือก New Appointment

กรอกรายละเอียดการนัดหมายของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Save

นัดหมายของเราจะถูกสร้างขึ้นบนปฏิทิน