Cloud Email Hosting ที่ดีที่สุด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปฏิทิน ox แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปฏิทิน ox แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

การใช้งานในส่วนของการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว เป็นการบันทึกตารางเวลา กำหนดวัน และสามารถเตือนความจำ (Reminder) ให้กับเราได้ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีหลากหลายในการบันทึกเพื่อเตือนความจำ เช่น บนโทรศัพท์ บนปฏิทิน (ออนไลน์) บนหน้าเว็บของบัญชีอีเมล์ โดยที่เราจะไม่พลาด หรือผิดนัดได้เลย เพราะระบบสามารถเตือนความจำได้ผ่านอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ หรือบนคอมพิวเตอร์ของเรา

การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว
  1. ในหน้าแรกหัวข้อเมนูด้านบน เลือกไปที่ Calendar
  2. เข้าสู่หน้าจัดการ ให้คลิกเครื่องหมาย บวก + เพื่อเพิ่มนัดหมาย

วิธีการเพิ่มนัดหมายบนปฏิทิน


3. จากนั้นจะปรากฏหน้า Create appointment ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย รายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการกำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create4. ในหน้า Calendar เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะพบนัดหมายส่วนตัวที่เราได้สร้างไว้แล้ว หากการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการนัดหมายสามารถคลิกไปที่ Delete ตรงลูกศร สีแดงชี้ นัดหมายก็จะถูกลบออกไป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

สำหรับการใช้งานปฏิทินส่วนตัว เราสามารถสร้างนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานภายในองค์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะไม่มีวันพลาดนัดสำคัญ ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายแน่นอน นอกจากนี้การสร้างนัดหมาย ยังสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

1. คลิกไปที่ Calendar
2. เลือก New Appointment

กรอกรายละเอียดการนัดหมายของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Save

นัดหมายของเราจะถูกสร้างขึ้นบนปฏิทิน