Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปิด SSL แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปิด SSL แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วิธีปิด SSL บน iPhone/iPad

การใช้งานอีเมลสำหรับบริษัทในบางครั้ง เราสามารถที่จะปิด SSL ได้หาก การเชื่อมต่อแบบ SSL ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว มาดูขั้นตอนการปิด SSL จาก iPhone กัน

1. ขั้นแรกไปที่ Settings > Mail

 
เลือก Email acccount ที่ต้องการปิด SSL

2. เข้าไปที่หัวข้อ Advanced

คลิก 'Advanced'


3. ปิด SSL ใน Incoming Settings

ปิด SSL ในการตั้งค่าขารับ


4. เมื่อปิด SSL ฝั่งขารับ ให้เข้าไปที่ SMTP เพื่อปิด SSL ฝั่งขาออกด้วย


คลิกที่ Outgoing Mail Server (SMTP)


5. เลือก Server ที่จะปิด SSL (มักจะเป็น Primary Server)

คลิกที่ Server ที่ต้องการปิด SSL

6. ปิด SSL ฝั่งขาออก

ปิด SSL ในฝั่งขาออก จากนั้นกดปุ่ม Done


เมื่อปิด SSL แล้ว ให้ลองทดสอบรับ-ส่งข้อความ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

ผู้ให้บริการ Email server บน Cloud Server คุณภาพสูง