Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมจากผู้อื่น แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมจากผู้อื่น แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] Cancel invitation on event

Cancel invitation on event
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมจากผู้ใช้อื่นผ่าน มือถือระบบ  iOS

Cancel invitation on event
1. เมื่อมีคำเชิญแจ้งเตือนขึ้นมา แล้วเรากดดูรายละเอียดจะพบว่าด้านล่าง มีประโยคดังนี้
Accept : เข้าร่วม
Maybe : อาจจะเข้าร่วม
Decine : ปฏิเสธเข้าร่วม
ในที่นี้เราต้องการปฏิเสธคำเชิญ ให้เลือกไปที่ Decine ตามภาพ

Cancel invitation on event
2. เมื่อเราเลือกไปที่ Decine แล้วใน Calendar Event จะปรากฏเป็นสีเทา
เพื่อแสดงว่าเราปฏิเสธการเข้าร่วมไปแล้ว
บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS]Create event on calendar
[BusinessCal][iOS]Delete an event on calendar
[BusinessCal][iOS] Invite user to an eventบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร Support 24x7 hrs.