Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ระยะเวลาที่ใช้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ระยะเวลาที่ใช้ แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ให้บริการ Domain.com ใช้เวลากี่วัน

ระยะเวลาที่ใช้ในเวลาในการดำเนินการย้ายผู้ให้บริการ


การย้ายผู้ให้บริการสำหรับ โดเมน .comใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า .co.th  เนื่องจากต้องบริษัทของผู้ให้บริการใหม่ต้องมีการขอข้อมูลที่ต้องให้ท่านลูกค้าช่วยประสานกับทางผู้บริการรายเก่า ดังนี้
  • Auth code หรือ EPP Code ของโดเมนเนม
  • เปลี่ยนสถานะโดเมน เป็น active/OK
  • โดเมนดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ (ควรมีอายุมากกว่า 15 วัน เพื่อเตรียมการย้ายโดเมน)
  • ให้ Registrant Email กด Approve เมื่อผู้ให้บริการใหม่ดำเนินการย้ายโดเมนแล้ว

โดยขั้นตอนการประสานงานกับผู้ให้บริการปัจจุบัน ไปถึงกระบวนการย้ายเสร็จสมบูรณจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน หรือบางทีอาจมากถึง 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างผู้ดูแลโดเมนปัจจุบันกับผู้ดูแลโดเมนเนมใหม่

แต่ในกรณีที่ต้องการย้ายระบบอีเมลภายใน 1-2 วัน ให้แจ้งแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ว่าขอทำการย้าย Email Hosting อย่างเดียวก่อน แล้วจึงค่อยย้ายผู้ดูแลโดเมนในภายหลัง

โดยผู้ให้บริการรายใหม่จะเตรียมความพร้อมตั้งค่าต่าง ๆสำหรับ Email Hosting ใหม่ก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วจะมีมีการนัดหมายเวลาให้ทางบริษัทผู้ให้บริการรายเก่าดำเนินการ เปลี่ยนค่า NS มายัง Email Hosting ของผู้บริการรายใหม่ ลูกค้าเพียงรอให้ค่า DNS มีการ Update 24-48 ชั่วโมง ก็จะสามารถใช้งานระบบอีเมล์กับผู้ให้บริการรายใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการระบบ Email & Web Hosting ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด

การย้ายผู้ให้บริการ Domain.co.th ใช้เวลากี่วัน

ระยะเวลาที่ใช้ในเวลาในการดำเนินการย้ายผู้ให้บริการ

การย้ายผู้บริการสำหรับ โดเมน.co.th ใช้เวลาไม่นานอย่างที่คิด หากท่านจัดเตรียมเอกสารประการการย้ายผู้ให้บริการได้ครบ ซึ่งได้แก่
เมื่อเอกสารเหล่านี้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยืนเอกสารไปให้ THNIC Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ดูแลโดเมนภายใต้ .th เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้ดำเนินการอนุมัติ ซึ่งจะมีความรวดเร็วมากหากผู้ให้บริการใหม่ เป็น Partner ของ THNIC โดยตรง และหลังจากนั้นผู้ให้บริการรายใหม่จะดำเนินการติดตั้งระบบใหม่ไว้เพื่อรอผู้บริการรายเก่าดำเนินการเปลี่ยนค่า NS ของผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอีเมลระบบใหม่ได้ก่อน โดยจากขั้นตอนการที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจากลูกค้าครบแล้ว จนมาถึงขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกินภายใน 1-2 วันลูกค้าก็สามารถย้ายมาใช้งานอีเมลกับผู้ให้บริการรายใหม่ได้แล้วบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการระบบ Email & Web Hosting ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด