Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีการ tracerroute แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีการ tracerroute แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีการ traceroute จากเครื่อง Mac


การตรวจสอบเส้นทางของ Gateway ก่อนจะไปถึง Server โดยคำสั่ง traceroute สามารถตรวจสอบได้ในระบบปฏิบัติการ Mac

เข้าไปที่โปรแกรม Network Utility จากนั้นเลือกหัวข้อ Traceroute  แล้วทำการพิมพ์ Host Name หรือ IP Address ที่ต้องการ แล้วกด ที่ปุ่ม Trace โปรแกรมจะทำการประมวลผลดังภาพบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรคุณภาพสูง