Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีการแก้ไข/ลบ Forwarder / Group Mail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีการแก้ไข/ลบ Forwarder / Group Mail แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการแก้ไข/ลบ Forwarder / Group Mail / How to edit/remove an email forwarder

การแก้ไข Forwarders / Group Mail


สำหรับฟังก์ชั่น Forwarders / Group Mail ของ ระบบ SmartAdmin สามารถแก้ไข หรือ ลบการตั้งค่าของระบบได้ ซึ่งหากแก้ไข หรือ ลบ การตั้งค่านั้นๆ จะถูกแก้ไขในทันที


วิธีการแก้ไข Forwarders / Group Mail มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin


คลิก More Info ที่หัวข้อ Forwarders / Group Mail 
เพื่อเข้าหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


เลือก  Forwarders / Group Mail ที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นคลิก Edit


3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Edit Forwarders / Group Mail


สามารถทำการแก้ไขเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน อีเมล์ใน Forwarders / Group Mail ได้ทันที
เรียบร้อยแล้วคลิก Submit เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
วิธีการลบ Forwarders / Group Mail มีขั้นตอนดังนี้


1. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


เลือก Forwarders / Group Mail ที่ต้องการลบ
จากนั้นคลิก Delete


2. ระบบจะแจ้งสอบถามยืนยันการลบ Forwarders / Group Mail


จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ยืนยัน ว่าต้องการจะลบ Forwarders / Group Mail ดังกล่าวหรือไม่
หากแน่ใจแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลงForwarders / Group Mail ที่เลือกไว้จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1