Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีสร้าง folder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีสร้าง folder แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

คลิกขวาที่ Folder "ที่ติดต่อ"
จากนั้นเลือก "สร้างโฟลเดอร์"

จากนั้นจะมีหน้าต่างการสร้าง Folder ขั้นมา
1. ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ
2. จากนั้นกด ตกลง

วิธีการย้ายรายชื่อเข้าไปยัง Folder ที่ต้องการ
1. เลือกรายชื่อที่ต้องการย้าย
2. จากนั้นกด ไอคอนตามรูปภาพ แล้วเลือก 
Folder ที่ต้องการ


จากนั้นรายชื่อจะย้ายไปอยู่ใน Folder ที่ได้เลือก ดังรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook for Mac] วิธีสร้าง folder ใน Address Book


วิธีสร้าง folder ใน Address Book


ให้คลิกขวาที่ Folder หลัก (Address Book)
แล้วเลือก New Folder

จากนั้นตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ


เมื่อสร้าง Folder แล้ว
หากต้องการนำรายชื่อ ไปไว้ใน Folder
ให้คลิกขวารายชื่อที่ต้องการ จากนั้นเลือก Move > (
Folder ที่สร้างไว้)


รายชื่ออีเมล์จะเข้าไปอยู่ใน Folder ที่เลือกบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว