Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สร้างลายเซ็นรูปภาพ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สร้างลายเซ็นรูปภาพ แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[MAC OS] วิธีการใส่ลายเซ็นที่มีรูปภาพของโปรแกรม Mail App บนเครื่อง Mac


วิธีการเพื่มลายเซ็นแบบรูปภาพ โดยใช้งานผ่าน Mail App วิธีการมีดังนี้


ให้ทำการสร้างอีเมล์ขึ้นมา1 ฉบับ จาก Mail APP และทำตามรูปด้านล่าง

คลิก Signatures
เลือก Edit Signatures


1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการให้มีลายเซ็น
2. จากนั้นคลิกเครื่องหมาย " + "    
3. ตั้งชื่อ ลายเซ็น                            
4 ใส่รายละเอียดของลายเซ็น            

จากนั้นให้เลือกรูปที่ต้องการ ลากลงในช่อง ตามภาพ

วิธีการเพิ่มลิงค์บนรูปภาพ


จากนั้นให้เลือกข้อความที่ต้องการให้เป็นลิ้งค์ คลิกขวา Link > Add Link


ใส่ URL ที่ต้องการลงไป

จากนั้นปิดหน้าต่าง

ให้กด Wirte ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ลายเซ็นจะปรากฏขึ้นมาดังรูป

การใส่ลายเซ็นที่มีรูปภาพ หรือลิงค์นั้น อาจจะมีผลให้ Mail Server ปลายทางบางตัว ปฏิเสธข้อความของเราได้ เพราะการใส่ลิงค์ หรือรูปภาพนั้น Mail server บางตัวอาจจะมองว่าข้อความเราเข้าข่ายการส่ง Spam mail ได้

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider