Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ส่งอีเมล์จากที่ใด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ส่งอีเมล์จากที่ใด แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จะรู้ได้อย่างไร ว่าพนักงาน ส่งอีเมล์จากคอมพิวเตอร์ หรือ IP อะไร ?

อีเมล์ฉบับนี้ส่งจากที่ไหน ?

ระบบ SmartAdmin สามารถรายงานข้อมูลว่า Email แต่ละฉบับถูกส่งจาก คอมพิวเตอร์, สถานที่, เมือง และ ประเทศใด รวมถึงพิกัดทางดาวเทียม IP ของผู้ส่ง หากผู้ส่งนั้นเป็น User ของคุณเอง ทำให้คุณสามารถทราบว่าพนักงานส่งอีเมล์สถานที่ใด

ข้อมูลผู้ส่ง Email อย่างละเอียด

  • WAN IP (Public IP) หรือ IP จริงของผู้ส่งอีเมล์
  • LAN IP (Local IP) หรือ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน ที่ส่งอีเมล์
  • Computer's name หรือ ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ส่ง Email
  • ชื่อเมือง จังหวัด และ ประเทศ ของผู้ส่งอีเมล์
  • พิกัดทางดาวเทียม ของ WAN IP ของผู้ส่ง Email

โดยข้อมูลผู้ส่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในกรณีที่ผู้ส่ง Email นั้นเป็น User ที่ใช้งานผ่าน Email Hosting ของเราเท่านั้น


บทความที่เกี่ยวข้องบทความโดย