Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีเมล์ชื่อบริษัท แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีเมล์ชื่อบริษัท แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียน Email @ Domain .co.th

เอกสารสำหรับการจดทะเบียน Email @ Domain .co.th

สำหรับผู้ที่ต้องการมีอีเมล์เป็น yourname@yourcompany.co.th นั้น เนื่องจากการจดทะเบียน .co.th นั้น ต้องใช้เอกสารในการยืนยันว่าคุณเป็น นิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท, บริษัท (มหาชน) เป็นต้น ดังนั้นการจดโดเมน .co.th นั้นต้องมีเอกสารดังนี้

การจด Domain.co.th ต้องใช้เอกสารอะไร


  • หนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก) ที่มีอายุ ไม่เกิน 60 วัน  โดยสามารถดูวันที่ออกเอกสาร ได้จาก วงกลมสีแดงดังภาพด้านล่าง

เงื่อนไขการตั้งชื่อ Domain เพื่อจด Domain .co.th 

  1. ชื่อ Domain ต้องมีความคล้องจองกับชื่อบริษัท เช่น บริษัท ชื่อว่า บริษัท โลจิสติกเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งชื่อบริษัทในภาษาอังกฤษเรียกว่า Logistic Center Co.,Ltd. การจด Domain ก็สามารถตั้งชื่อได้ดังนี้ เช่น www.logisticcenter.co.th, www.logistic.co.th, www.lc.co.th (เพราะเป็นตัวย่อบริษัท),www.lcenter.co.th (เนื่องจากตัวอักษรมีชื่ออยู่ในชื่อ บริษัท)

  2. ไม่สามารถตั้งชื่อ Domain ที่ไม่มีความคล้องจอง หรือ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ ชื่อ บริษัทได้ เช่น บริษัท โลจิสติกเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งชื่อบริษัทในภาษาอังกฤษเรียกว่า Logistic Center Co.,Ltd. ไม่สามารถจดเป็นชื่อ เช่น www.logistic-thailand.com (เพราะไม่มีคำว่า thailand ในชื่อบริษัท)

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ จัด ทำอีเมล์สำหรับบริษัท.co.th ที่เป็นชื่อองค์กรตัวเอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคนิคในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของคุณ ภายใต้แบรนด์/บริษัท/ธุรกิจ (Brand/Company/Business)ความน่าเชื่อถือ ถือ เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าเราจะเป็น เพียง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ(Freelance) เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ (Business Owner) เราต่างเข้าใจดีว่า ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะหากคุณใช้อีเมล์ (Email) ในการติดต่อธุรกิจเป็นหลัก ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อของคุณ เค้าเหล่านั้นจะเชื่อได้อย่างไรว่าบริษัทของคุณมีตัวตนอยู่จริง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้าของคุณจะเกิดข้อสงสัย
และลูกค้าจะรู้สึกว่าบริษัทหรือ Brand ของคุณมีความมั่นคงได้อย่างไรหากคุณยังใช้( Free Email) ในการติดต่อธุรกิจ เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าตัวคุณเอง หรือ ลูกค้าของคุณ ต่างต้องการซื้อของจากบริษัท หรือ หน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงิน แล้วลูกค้าจะมีความรู้สึกอย่างไรหาก ชื่ออีเมล์(Email) ที่เป็นของฟรีไปปรากฏต่อลูกค้า

ใช้งานอีเมล์ภายใต้ชื่อบริษัท/องค์กร/ธุรกิจ/โดเมน  (Email @yourbrand.com)
การใช้ Email@youbrand.com  เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อ Brand/บริษัท/องค์กร ของท่านโดยเฉพาะในต่างประเทศผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมักใช้ Email@youbrand.com  ตัวเองในการติดต่อกับลูกค้า โดยเฉพาะในประเทศญีปุน, สหรัฐอเมริกา, ออสเตเลีย, สิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากจะใช้เงินเพียงไม่กี่บาทต่อปี แต่กลับได้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าของคุณ(Brandding)  เพราะลูกค้าของคุณต้องมั่นใจว่าคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริง เพราะชื่ออีเมล์ (Email) ยังแสดงเป็น @ชื่อบริษัทของคุณ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการติดตั้ง การขอใช้งานมา กับบริษัทผู้ให้บริการโดยเฉพาะ ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถทำได้ ดังนั้น คุณควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะปัจจุบันธุรกิจทั้งหมดล้วนติดต่อผ่านทางอีเมล์


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

8 ข้อดีของการใช้ Email (อีเมล์) สำหรับองค์กร ภายใต้ชื่อบริษัท/องค์กร ของตนเองMailDee.com ผู้ให้บริการระบบ Email @ชื่อบริษัท/โดเมน (Domain)/องค์กรของคุณราคาถูกคุณภาพสูงสุด

เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ Email (อีเมล์) ภายใต้ชื่อ Domain ของตนเองนั้นช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ต่อธุรกิจของท่านได้ แต่ในกระบวนการติดต่อทางธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นล้วนทำผ่าน Email แทนการใช้โทรศัพท์ เท่ากับว่าข้อมูลของคุณทั้งองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ ถูกจัดเก็บไว้ใน Email และยังมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยคิด และ ละเลย ซึ่งความผิดพลาดอันน้อยนิด อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก1.ข้อมูลในองค์กรของคุณเป็นความลับ
ทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่า ในทุกๆองค์กร หรือ บริษัทฯ ต่างมีความลับ เช่น รายชื่อลูกค้า, ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในอีกจำนวนมาก หากคุณปล่อยให้พนักงานของคุณ ใช้งาน Free Email (เช่น hotmail, gmail,yahoo ที่เป็น Email ส่วนตัวของพนักงานเอง) คุณจะสารถทราบได้อย่างไร ว่าในแต่ละวัน พนักงานของคุณได้รับหรือส่งเอกสารที่เป็นความลับของคุณออกไปเพราะ Email เหล่านั้นเป็น Email ส่วนตัวของพนักงานแต่ละท่าน และคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร2.ไม่ต้องกังวลหากมีพนักงานลาออก
เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับทุกๆ ธุรกิจ ที่พนักงาน จะมีการลาออก หรือ มีการเปลี่ยนพนักงานอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีใครที่จะทำงานกับคุณตลอดชีวิตแน่นอน แต่หลังจากที่พนักงานลาออก สิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลที่สุด คือ พนักงานคนดังกล่าวจะยังมีข้อมูลภายในของบริษัทเราอยู่ โดยเฉพาะข้อมูลทั้งหมดที่พนักงานคนดังกล่าวติดต่อไปลูกค้าผ่านทาง Email ส่วนตัวของพนักงาน หมายความว่า หากพนักงานลาออกไป ข้อมูลเหล่านั้น พนักงานก็ยังสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ได้3.ภาพลักษณ์องค์กร และ Brand ของคุณ
คุณทราบหรือไม่ว่า บางบริษัทในต่างประเทศ ถึงกับออกกฏเหล็กให้กับผู้ติดต่อบริษัท ว่าต้องเป็น Email @ชื่อบริษัท เท่านั้น เนื่องจาก Free Email ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณใช้ Free Email ในการติดต่อ ลูกค้าของคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทของคุณมีตัวตนอยู่จริง หรือ ลูกค้าของคุณจะมองบริษัทของคุณอย่างไร4.ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อ ของคุณจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าข้อมูลของเค้าเหล่านั้นจะเป็นความลับ
องค์กรทุกองค์กร ย่อมไม่มีใครอยากให้ พนักงานไปติดต่อเป็นการภายในหรือเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ แต่มากไปกว่านั้น การติดต่อทางธุรกิจ ระหว่างลูกค้า กับ บริษัทฯ ของคุณ มันไม่ได้มีความลับของบริษัทคุณเท่านั้น แต่มันยังรวมไปถึงความลับของลูกค้า ก็เปรียบเสมือนว่า คุณให้พนักงานใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัว โทรติดต่อกับลูกค้า เช่นเดียว กัน หากคุณให้พนักงานใช้ Email ส่วนตัวในการติดต่อลูกค้า ลูกค้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ถูกรับหรือส่งกันอยู่ จะถูกเก็บเป็นความลับด้วย เพราะในการติดต่อแต่ละครั้ง ย่อมมีหลายๆเรื่องที่เป็นความลับของลูกค้าเอง

5.ไม่ต้องกลัวว่าพนักงานของคุณจะเบี้ยวคุณทราบหรือไม่ว่า การใช้ Email ภายใต้ชื่อ ของ Domain ของคุณเอง หากวันใดวันหนึ่งพนักงานมีการทุจริต หรือ มีปัญหาที่ดูมิชอบ เราสามารถ ระงับ การใช้งาน หรือเปลี่ยน Password Email ของพนักงานรายนั้นได้ทันที เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลของคุณยังเป็นความลับอยู่และไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

6.มีผู้รับผิดชอบหรือคอยแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาการใช้งาน
หากองค์กรหรือบริษัทของคุณ ใช้ Free Email ในการติดต่อธุรกิจ หากวันใดวันหนึ่ง Email ของคุณเกิดปัญหา เช่น ลืม Password และไม่สามารถกู้ได้ เท่ากับว่าข้อมูลที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดต้องสูญหาย แล้วคุณจะให้ใครแก้ปัญหาดังกล่าวให้

7.มีคนคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา
เราเชื่อว่า คุณคงไม่ใช้ Email บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเดียว แต่คุณคงจะใช้งานในอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆด้วย เช่น iPhone, Smart Phone, Tablet หรือ โปรแกรม Outlook หากคุณใช้งาน Email องค์กรเหล่านี้บนอุปกรณ์ข้างต้น ย่อมต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคจำนวนมาก คุณจะมั่นใจหรือทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลหรือการตั้งค่าของคุณนั้นถูกต้อง ดังนั้น หากมีบริษัทฯ ที่คอยให้คำปรึกษาหรือแนะนำย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจของท่านอย่างแน่นอน

8.ไม่มีโฆษณาให้รบกวนใจ
เมื่อคุณใช้ Free Email คุณจะพบ Banner ที่ขึ้นมาแสดงโฆษณาจำนวนมาก ทั้งๆ ที่คุณอาจจะไม่ต้องการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นเลย


บทความโดย
MailDee.com ผู้ให้บริการระบบ Email @ชื่อบริษัท/โดเมน (Domain)/องค์กรของคุณราคาถูกคุณภาพสูงสุด


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีทำอีเมล์ระบบ (Email Server) ภายใต้ชื่อบริษัท Domain ของตัวเองทั้ง .com และ .co.th

คุณให้ความสำคัญกับอีเมล์ (Email) ในการสื่อสารทางธุรกิจมากแค่ไหน ?

คุณยังใช้ Free Email @yahoo,@gmail, @hotmail ในการติดต่อธุรกิจอยู่ ? 
หากคำตอบคือใช่ ลูกค้าของคุณอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในบริษัทหรือองค์กรของคุณ เพราะ Email เหล่านี้ ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของได้เพียงไม่กี่นาที แล้ว ลูกค้าของคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า บริษัทของคุณมีตัวตนอยู่จริง
 

ภาพประกอบ การทำอีเมล์ Email ภายใต้ชื่อบริษัท องค์กร โดเมน(Domain) ตัวเอง 

ในต่างประเทศ หรือ องค์กรใหญ่ๆ ในต่างประเทศ หรือ ภายในประเทศไทย ถึงกับมีกฏเหล็กว่า หากต้องการติดต่อกับบริษัทเรา เพื่อ สั่งซื้อ คุณต้องใช้ Email @ชื่อบริษัท.com/.co.th เท่านั้น โดยเฉพาะหากคุณดำเนินธุรกิจกับบริษัทชาวญีปุ่น หรือ ชาวต่างชาติ

คำถามที่ตามมาแล้วเราต้องทำ Email Server หรือต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ คือ คุณสามารถเป็นเจ้าของ Email ภายใต้ชื่อบริษัท/องค์กร/โดเมน(Domain) ของคุณได้ โดยที่คุณไม่ต้องติดตั้ง Email Server ใดๆ ในบริษัทของคุณเลย และในราคาเพียงไม่กี่บาท โดยที่คุณไม่ต้องเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์เลย

สามารถเช็ค Email @domain (โดเมน) ตัวเอง แบบ IMAP ผ่านทุก Platform เช่น จากหน้าเว็บไซต์ (Website) , Smart Phone (iPhone, iPad, BB, Samsung), จากโปรแกรมเช็ค Email (Mail Clien: outlook, Thunderbird) 
ระบบ Email Server ของ MailDee.com ให้คุณสามารถเป็นเจ้าของ Email @yourcompany.com / .co.th ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิกผ่านหน้าเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Email Server ใดๆ เลย และ มากกว่านั้น คุณยังสามารถใช้งาน Email ได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ , Smart Phone, Outlook แบบ (imap)

ดังนั้นหากคุณไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ กำลังมองหาผู้ให้บริการราคาถูกแต่คุณภาพสูง
ลองให้ MailDee.com ผู้นำด้านระบบ Email สำหรับธุรกิจ ภายใต้ Domain โดเมน ชื่อบริษัทลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Auto-responder (การตอบอีเมล์กลับแบบอัตโนมัติ) คืออะไร ?หลายๆครั้ง ที่คุณใช้อีเมล์สำหรับการทำงาน เช่น hr@mycompany.com ซึ่งในส่วนของธุรกิจนั้น แทบจะมีการส่งอีเมล์มาหา hr@mycompany.com เป็นประจำทุกวัน เช่น มีคนส่งมาสมัครงาน , การส่งเอกสารภายในกันเอง  แต่หากคุณต้องการพักร้อน หรือ ต้องการให้อีเมล์ตอบกลับไปยังผู้ส่งอัตโนมัติ เช่นตั้งไว้ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพักร้อน อาจจะไม่ได้เปิดอ่านอีเมล์เป็นเวลา 4-5 วัน การกระทำเหล่านี้จะส่งผลให้ ผู้ส่งรู้ว่าคุณไม่อยู่หน้าจอ และ รู้สถานะว่าคุณนั้นไปพักร้อน ซึ่งวิธีการแบบนี้ ในภาษาอีเมล์เรียกว่า Auto-responder (การตอบอีเมล์กลับแบบอัตโนมัติ)

โดยการตั้งค่าดังกล่าว ผู้ให้บริการจะมีรูปแบบการตั้งที่แตกต่างกันไป

MailDee.com ผู้ให้บริการ Email Server/Hosting ราคาถูก คุณภาพสูง คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


ระบบอีเมล์ชื่อบริษัทตัวเอง อีเมล์ (Email) ที่ Support HTML คืออะไร ?ระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ (ภายใต้ชื่อบริษัทตัวเอง) ที่  Support Html คืออะไร 
โดยปกติการรับส่ง Email นั้นจะเป็นรูปแบบ Text คือ เป็นตัวอักษร เพียงอย่างเดียว เมื่อเราเปิดอ่านก็จะพบแต่ตัวอักษร แต่ในบางครั้ง เมื่อผู้ส่งได้ส่ง Email ในรูปแบบที่มีรูปภาพ หรือ การปรับแต่งให้สวยงาม
เช่น การเว้นวรรค การใส่ภาพ (ดังภาพประกอบ) การส่ง Email ลักษณะนี้เป็นการส่งในรูปแบบ HTMLดังนั้นผู้รับ หรือ เรา ต้องใช้ระบบอีเมล์ (Email) ที่สามารถรองรับ การอ่านแบบ HTML ด้วย เพื่อทำให้เนื้อหาในอีเมล์นั้นสามารถแสดงได้ตามที่ ผู้ส่งต้องการ[Outlook][MD] การติดตั้งอีเมล์บริษัท (Email for business) ของ MailDee.com (POP แนะนำ)

MailDee.com (เมล์ดีดอทคอม) ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ ชื่อธุรกิจ ราคาถูกคุณภาพสูง


การตั้งค่าแบบ : POP (แนะนำ) | IMAP

เปิดโปรแกรม Ms Outlook ไปที่แถบ เครื่องมือ (Tool)-->การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (Account Settings..)
Open Ms Outlook program, go to Tool-->Account Settings... (On screen)

จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ ให้เลือก "สร้าง..."
A new window will show, Click "create" button.

เลือกไปที่ Microsoft Exchange, POP3, IMAP และ กด Next ดังภาพ
Choose "Microsoft Exchange, POP3, IMAP" and click "Next" button.


เลือกไปที่ Manually configure server ....... และ กด Next
Tick "Manually configure server ....... ", click "Next" button.

เลือกไปที่ Internet E-mail และ กด Next ดังภาพ
Choose "Internet E-mail", click "Next" button.

ด้านซ้ายให้กรอกข้อมูลเป็นของตนเอง
On the left side is your information
youname: ให้ระบุชื่อและนามสกุล (ควรเป็นภาษาอังกฤษ)
Your Name should be in English.
Email Address: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง เช่น a@company.com
Account Type: POP3
Incoming mail server: pop.company.com
SMTP: smtp.company.com
Username: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง เช่น a@company.com
Type your email address in "User Name:"
Password: ตามที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยน Password ได้เอง (วิธีเปลี่ยน Password)
Set your password, you can change anytime you want.
และ คลิกไปที่ More Settings...
Click "More Settings..."

ใน Tab Outgoing Server ให้ ติ๊ก ให้เหมือนดังภาพ (หากผิดแม้แต่ส่วนใด จะทำให้ส่ง Email ไม่ออก)
Choose the tab: Outgoing Server, and do tick "My outgoing server requires authentication"
(Please do this process carefully unless sending email might not be sent.)

ในกรอกสีแดงให้ใส่ค่าดังภาพ และใน ช่อง Leave a copy message on the server ต้องทำการ Tick 
Set the information like this photo and do tick "Leave a copy message on the server"
(หากไม่ Tick ข้อมูลใน Server จะหายหมด และจะดูดลงเครื่อง) และ กด OK 
(The data on your server will move to your computer unless you do not tick it) Then, Click "OK" 
หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Test Account Settings... (เพื่อทำการทดสอบว่าค่าที่เราตั้งนั้นถูกหรือไม่)
Click "Test Account Settings..." for testing your setting.

หากการตั้งค่าถูกต้อง Status ทั้ง 2 ต้องเป็น Completed แปลว่าการตั้งค่าสำเร็จ
If you set correctly, the status will show: "completed".


MailDee.com (เมล์ดีดอทคอม) ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ ชื่อธุรกิจ ราคาถูกคุณภาพสูงวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

[MD] วิธีการตั้งค่า Email (อีเมล์) บริษัท ชื่อตัวเอง บน iPhone,iPad (iOS 6)

MailDee.com ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email for business) ราคาถูก คุณภาพสูงสุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Link ด้านล่าง


ให้ไปที่ Settings 
Go to "Settings"

เลือกไปที่ Mail, Contacts, Calendars ดังภาพ
Choose "Mail, Contacts, Calendars"

เลือกไปที่ Add Accounts...


เลือก Other ดังภาพ


เลือก Add Mail Account 

ในช่อง Name: ให้ระบุเป็นชื่อตนเอง (แนะนำว่าควรเป็นชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ)
Email: ระบุ Email ของตนเอง
This should type in English. Type your name, email account and password.
Password: ระบุ Password ที่ได้รับ
Description: ให้ระบุเป็นคำอธิบายซึ่งสามารถระบุเป็นอะไรก็ได้ ที่เราสามารถเข้าใจได้ง่าย
Description: As your preferred


ตั้งค่าดังภาพ ในส่วนสำคัญคือ ช่อง
Incoming Host name: ให้ระบุเป็น imap.yourcompany.com
Outgoing Mail Server Hostname: ให้ระบุเป็น smtp.yourcompany.com
Type your information
Incoming Host name: imap.yourcompany.com
Outgoing Mail Server Hostname: smtp.yourcompany.com

กดปุ่ม Continue
Tap "Continue"


กด Save
Tap "Save".


จะมี Email ที่เราตั้งค่าปรากฏขึ้นมาดังภาพ
New account email is successfully added.


เราสามารถทำการ Check Email จากมือถือ iPhone ได้จาก App Mail ดังภาพ
You can check the email via iPhone from Mail app .


เมื่อเข้าไปยัง App จะปรากฏอีเมล์ที่เราตั้งไปดังภาพ ให้คลิกเข้าไปเพื่อดูอีเมล์
After going to Mail app., your email will show on Accounts. 


หลังจากนั้นเราก็จะสามารถเช็คอีเมล์ได้ทันที
Finished.


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดวิธีเปลี่ยน Password ระบบอีเมล์ชื่อบริษัท (Business Email) ภายใต้ Domain ตนเอง

1. เข้า Login Email และ Password

2. คลิกเลือก Settings 

3. คลิกเลือก Change Password

4. เมื่อคลิกแล้ว จะมีช่องให้พิมพ์ข้อมูล Current Password คือ รหัสเดิม , New Password รหัสที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ , Confirm Password คือ การยืนยันรหัสใหม่ พิมพ์รหัสใหม่อีกครั้ง

5. เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก Reset Password

6. คุณสามารถเข้าทำการ Login Email และ Password ที่กำหนดใหม่ ได้ทันที


วิธีตั้งลายเซ็น Email Server/Hosting : MailDee.com

1. เข้า Login E-mail และ Password

2. เมื่อทำการ Login แล้ว คลิกเลือก Settings


 3. คลิกเลือก Identities and Signatures

4.  เมื่อเข้าจะเจอช่องให้ พิมพ์ข้อมูล Display Name , Email

5. พิมพ์ข้อมูลให้ถูกต้อง


6. เมื่อพิมพ์ข้อมูล Display Name , Email เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกำหนดตั้งลายเซ็นได้ในช่อง Signature แล้วคลิกเลือก ช่อง HTML Signature 

7. เมื่อทำการตั้งลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถ Save ได้ทันที

8. คุณสามารถตรวจสอบ ลายเซ็นที่ตั้งไว้ได้ ใน Compose