Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เชิญร่วมงาน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เชิญร่วมงาน แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close
จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close


จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ
ให้กด Yes เพื่อส่งอีเมล์แจ้งเตือน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีการเชิญเพื่อนเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เลือก Event ที่ต้องการส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วม
จากนั้นกด Double Click


จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียด Event ขึ้นมา
ให้กดที่ไอคอน เชิญผู้เข้าร่วมเข้ากลุ่ม


ให้ใส่อีเมล์ผู้ที่ต้องการเชิญ จากนั้นกด Send
ระบบจะส่งอีเมล์หาผู้ที่ต้องการเชิญ และบันทึกใน Event บนปฎิทินบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูงวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2010 & 2013] วิธีการเชิญเพื่อนเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เลือก Event ที่ต้องการส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วม
จากนั้นกด Double Click


จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียด Event ขึ้นมา
ให้กดที่ไอคอน Invite Attendees


ให้ใส่อีเมล์ผู้ที่ต้องการเชิญ จากนั้นกด Send
ระบบจะส่งอีเมล์หาผู้ที่ต้องการเชิญ และบันทึกใน Event บนปฎิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง