Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เปลี่ยน outgoing server แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เปลี่ยน outgoing server แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีเปลี่ยน SMTP Server ให้ Authen ผ่าน Server ตัวอื่น ๆ

การเปลี่ยน SMTP Server เกิดขึ้นเมื่อใด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ส่งอีเมล์ไม่ออก แล้วผู้ส่งได้รับข้อความตีกลับในลักษณะ SMTP Blocked นั่นหมายความว่า SMTP Server (เซิฟเวอร์ขาออก) ของท่านนั้นอาจจะถูก Blacklisted อยู่ทำให้ส่งอีเมล์ออกไม่ได้ สำหรับผู้ส่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทำการเปลี่ยนค่า Config บนโปรแกรม MS Outlook เพื่อให้ส่งออกอีเมล์ด้วย SMTP Server อื่น ๆ แทน (ชั่วคราวเท่านั้น) โดยทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม ​Microsoft Outlook

File > Account Settings

2. ไปที่ Account Settings เพื่อเปลี่ยนค่า Outgoing Mail Server

คลิกที่ชื่อบัญชีอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม 'Change'

3. เปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น Server สำรอง หรือ IP สำรอง

เมื่อเปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น IP ตามที่ผู้ให้บริการแจ้งแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม 'More Settings...'

4. ไปที่แถบ 'Outgoing Server'

เลือก Log on using
Username: smtp@ชื่อโดเมน.com
Password: ตามที่ผู้ให้บริการแจ้ง
คลิก 'OK'

5. ทดสอบการตั้งค่า เพื่อเช็คว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องไหม

คลิกปุ่ม 'Test Account Settings...'

6. สถานะการตรวจสอบ

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
คลิกปุ่ม 'Close'

เมื่อทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ส่งจะสามารถส่งข้อความอีเมล์ออกได้ผ่าน SMTP Server สำรองในทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email Hosting/Server ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งสำหรับองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Mac OS] วิธีเปลี่ยนค่า Outgoing Server บน Mail App

วิธีเปลี่ยนค่า Outgoing Server บน Mail App ใช้สำหรับกรณีเปลี่ยนผู้ให้บริการMail Server หรือมีปัญหาเรื่องการส่งออกอีเมล์ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนู 'Mail' เลือก 'Preferences..."

เลือก Account ด้านซ้าย และคลิกที่ช่อง Outgoing Mail Server
ที่ต้องการเปลี่ยนค่า

คลิกที่ 'Edit SMTP Server List...'

เปลี่ยนค่า Outgoing ที่ช่อง Server Name ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

ที่แท็บ Advanced ตรวจสอบการตั้งค่าให้ถูกต้องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

คลิกปิดหน้าต้าง จะมีหน้าต่างยืนยันถามต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ให้กด Save


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพดีเยี่ยมของไทย

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[iOS] วิธีแก้ไข SMTP Server บน iPhone, iPad

การแก้ไข Outgoing Server บน iPhone, iPad

การเปลี่ยนแปลงค่า Outlgoing Server บนมือถือ ระบบ iOS สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ แต่ผู้ใช้งานต้องได้รับค่า Outgoing Server มาจากผู้ให้บริการ Email Server ก่อน  วิธีการมีดังนี้

ไปที่ 'Settings'

เลือก 'Mail, Contacts, Calendars'

เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการแก้ไขค่า

เลือก Email Account

ไปที่ SMTP

เลือก SMTP Server ที่ต้องการแก้ไขค่า

แก้ไข Outgoing Server ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider