Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เปลี่ยนรหัสผ่าน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เปลี่ยนรหัสผ่าน แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

[MD] วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์บนหน้าเว็บเมล์

หากผู้ใช้งานอีเมล์ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อให้จำได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานเอง โดยวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านจากหน้าเว็บเมล์ มีดังนี้

เลือก Settings

เลือก Change Password

1.ใส่รหัสเดิมที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
2. ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการ
3. ยืนยัน Password ใหม่อีกครั้ง
4 กดปุ่ม Reset Password 


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธี Reset Password ของ End Users

วิธี Reset Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) ของ End Users

เข้าสู่ระบบที่ Admin Email management

เลือกอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้น คลิกปุ่ม Reset Password

ใส่ Password ใหม่ที่ช่อง Password และ Confirm Password
จากนั้นกด Submit
หมายเหตุ รหัสผ่านต้องมีอักษรอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น #, %, & ผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ตัว

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

[OX-P] วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ สำหรับธุรกิจ

หลังจากที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


คลิกที่ไอคอน รูปเฟือง จากนั้นคลิก 'Settings'

คลิกปุ่ม 'Change password'

Your current password -> ให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบัน
New password -> ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ใหม่
Repeat new password -> ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
คลิกปุ่ม 'Change password and sign out'
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] การเปลี่ยน Password บัญชีอีเมล์

การเปลี่ยน Password ใน TL GoCloud Webmail


1.  ในหน้าแรกของ Webmail ด้านขวามือบนสุด ให้เลือกไปที่รูปเฟือง หรือ Settings


2. เมื่อเข้ามาให้หน้า Settings แล้ว ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหัวข้อแถบเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกเปลี่ยน Password โดยคลิกไปที่ แถบ Password


 3. ยืนยันการเปลี่ยน Password ตามลำดับขั้นตอน

  1. ให้ทำการใส่ Password ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
  2. ให้ใส่ Password ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยน 
  3. ให้ใส่ Password ใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

 จากนั้น คลิกที่ Save ในการ Login เข้าใข้ครั้งต่อไป ก็จะเป็นการใช้ Password ที่เราทำการกำหนดไว้


เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน
1. มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในชุดรหัสผ่าน
2. มีอักขระพิเศษ อย่างน้อย 1 ตัว เช่น @, *, # ในชุดรหัสผ่าน
3. มีตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว เช่น 1, 2, 3 ในชุดรหัสผ่าน
4. รหัสผ่านจะต้องมีจำนวนตัวอักษรในข้อ 1-3 รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

บทความโดย
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[MD OX] วิธีการเปลี่ยน Password บนหน้าเว็บเมล์ ระบบ OX

ขั้นตอนแรกคือ เข้าหน้าเว็บ mail.[yourcompany.com] (ชื่อโดเมนเนม) และ Log In ด้วยชื่อ Email Address และ Password ของผู้ใช้งาน

ไปที่ Setting --> User

User --> Password

พิมพ์รหัสผ่านเดิม
รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่ม Save

รหัสผ่านจะถูกเปลี่ยนแล้ว กดปุ่ม OK

ระบบจะทำการ Log Out ให้อัตโนมัติ และลูกค้าสามารถ Log In อีกครั้งได้ด้วย Password ใหม่

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Provider)
ที่มีระบบ Remote Support และ มีระบบความปลอดภัยสูงสุดของประเทศไทย