Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ใส่ลายเซ็น แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ใส่ลายเซ็น แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธีการใส่ลายเซ็น (Signature) ของ Gmail.com

วิธีการใส่ลายเซ็น หรือท้ายข้อความอีเมล์ ของ Gmail.com

     
ลายเซ็นในอีเมล์ มีหน้าที่บอกชื่อตำแหน่งเพื่อให้ปลายทางรับทราบว่า ใครเป็นผู้ส่ง จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ เพราะถ้ามีการส่ง อีเมล์ไปหาลูกค้า แล้วมีการทราบชื่อผู้ส่งอย่างชัดเจน แล้วจะทำให้เกิดความสบายใจ เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้ส่งมีตัวตนอยู่จริง 

1.ในหน้าแรก ให้คลิกไปที่ตั้งค่า (ฟันเฟือง) ด้านขวาบน
2. จากนั้นไปที่ Setting 

3. เข้าสู่หน้า Setting เลือกไปที่แถบ General เลื่อนมาด้านล่างสุด จะพบหัวข้อ Signature
4. เลือกไปที่ปุ่ม Signature จากนั้นในแถบพื้นที่สีเหลือง สามารถใส่ลายเซ็นเกี่ยวกับอีเมล์ ตั้งค่าบริษัท การติดต่อกลับ ตามต้องการ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วิธีการใส่ลายเซ็น (Signature) ของ Hotmail / Outlook.com

วิธีการใส่ลายเซ็น หรือข้อความท้ายอีเมล์1. หน้าแรกคลิกที่  ตั้งค่า รูปเฟือง 
2. เลือกไปที่ Option

3. เลือกมาที่หัวข้อ Writing email
4. เลือกตัวเลือก  Formatting font and signature

5. พิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการโชว์ในลายเซ็น (สามารถเลือก Font สี ลักษณะต่างๆได้)
6. เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก Save

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีเพิ่มลายเซ็น (Signature) จากหน้าเว็บเมล์

การตั้งค่าลายเซ็น (Signature) จากหน้าเว็บเมล์ มีวิธีการดังนี้

เข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู Configuration --> Email --> Signature
จากนั้นกดปุ่ม Add

ใส่ข้อความที่เป็นชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อขององค์กร จากนั้นกด OK

กดปุ่ม Save