Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ให้ใส่ password MS Outlook แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ให้ใส่ password MS Outlook แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] มีหน้าต่างเด้งให้ใส่ Password ตลอดเวลา

หากมีหน้าต่างแจ้งเตือนให้ใส่ User Name และ Password ในโปรแกรม MS Outlook ดังรูป


เด้งให้ใส่ Password ในโปรแกรม  MS Outlook