Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ .eml file แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ .eml file แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[OX-P] วิธีการ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์

การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ แต่บางครั้งต้องการบันทึกอีเมล์หลายฉบับ หากทำการ Save ทีละฉบับจะทำให้เสียเวลานาน ฉะนั้นจึงมีขั้นตอนในการบันทึกไฟล์นามสกุล .eml ทีละหลายๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้

ขั้นแรก ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์

1. เลือก Select All หรือ Select E-mail ที่ต้องการ
2. กดเลือก More Menu
3. กดที่ Save as File
ระบบก็จะ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการ Save .EML File ลงบนคอมพิวเตอร์การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ โดยโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะสามารถ Save ไฟล์นามสกุล .EML ได้ดังนี้

1. ให้เลือกอีเมล์ที่ต้องการ Save EML File
2. คลิก Other Action
3. จากนั้นให้กด Save as...
4. อีเมล์จะถูกบันทึกเป็น EML File ลงบนคอมพิวเตอร์ทันที


บทความที่เกี่ยวข้องวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[MS Outlook] วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml

วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml

เลือกอีเมล์ฉบับที่ต้องการ Export สามารถเลือกที่ละหลายอันได้โดยกด Ctrl แล้วคลิกเลือก อีเมล์ฉบับนั้น

เมื่อได้อีเมล์ที่ต้องการแล้ว ไปที่เมนู เลือกไปที่ All>File>Save As

ทำการตั้งชื่อไฟล์ สังเกตว่า นามสกุลไฟล์จะเป็น .txt 

เราจะต้องทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น .eml ได้โดยการ Rename


ไปที่อีเมล์ที่ Export ออกมา จากนั้นคลิก ขวา เลือกไปที่ Rename

ทำการเปลี่ยนามสกุลไฟล์จาก .txt เป็น .eml คลิก Yes เพื่อยืนยันการเปลี่ยน

จะได้ อีเมล์เป็นไฟล์ .eml
จะสามารถเปิดได้กับโปรแกรมที่สัมพันธ์กันเช่น Thunderbird , IncrediMail , Outlookบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server