Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ AutoForward แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ AutoForward แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิธีการตั้งค่า AutoForward ของ Yahoo เพื่อส่งต่อข้อความอัตโนมัติไปยังอีเมล์อื่นฟังก์ชั่นตั้งค่า Forwarders หรือ Auto Forward นั้น สามารถทำการตั้งค่าการส่งต่อข้อความอีเมล์จาก บัญชี Yahoo.com ไปยังอีกบัญชีหนึ่งที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. เข้าหน้าเว็บเมล์ Yahoo.com

ให้ทำการคลิก ที่รูปเฟือง แล้วเลือก Settings
เพื่อเข้าการตั้งค่าของอีเมล์


2. จากนั้นจะเข้าหน้าการตั้งค่าอีเมล์ของ Yahoo.com

1. ให้เลือกหัวข้อ Accounts
2. จากนั้นคลิกหัวข้อ Edit  


3. หน้าต่างหลังจากการคลิก Edit

1. ให้ติ๊ก Forward ดังรูป
2. ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการส่งต่อ
3. คลิก Save

จากนั้นระบบของ Yahoo.com จะส่งเมล์ไปหาอีเมล์ที่กรอกไว้ในขั้นตอนที่ 2


4. ขั้นตอนนี้ต้องเข้าอีเมล์ที่กรอกในช่อง Forward (ขั้นตอนที่ 3 หัวข้อที่ 2)

จะมีเมล์จาก Yahoo.com แจ้งเตือนในเมล์ที่ได้ตั้งไว้ (info@........)
เพื่อให้ User ยืนยันการ Forward
โดยการกด Link ดังรูป

เป็นอันเสร็จขั้นตอน หากมีอีเมล์ไหนส่งเข้ามาหา Yahoo
ระบบจะส่งอีเมล์หา อีเมล์ที่ได้ตั้งค่าไว้ (info@........)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Forwarders หรือ Auto Forward อีเมล์ใช้งานอย่างไร
วิธีการตั้ง Auto Forward ของ Hotmail.com/Outlook.com

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการสร้าง AutoForward อีเมล / How to add an email forwarder

การสร้าง AutoForward อีเมล


ระบบ SmartAdmin มีฟังก์ชั่นตั้งค่า Forwarders หรือ Auto Forward ซึ่ง Admin สามารถทำการตั้งค่าการส่งต่อข้อความอีเมลจาก บัญชีอีเมลหนึ่ง ไปยังอีกบัญชีหนึ่ง โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อความนั้นจะส่งไปถึงทั้งสองบัญชีอีเมล (ได้รับเมล์ทั้งคู่)

วิธีการสร้าง AutoForward อีเมล มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin


คลิก More Info ที่หัวข้อ Forwarders / Group Mail 
เพื่อเข้าหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


คลิก Add  เพื่อทำการเพิ่ม Forwarders / Group Mail


3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Add Forwarders / Group Mail


กรอกอีเมลที่ต้องการจะ  Forwarders และกรอกอีเมลที่ต้องการให้ส่งหาอัตโนมัติ
จากนั้นคลิก Submit


4. ระบบจะเพิ่มและแสดงการตั้งค่า Forwarders ที่หน้าต่าง Forwarders / Group Mail


ตั้งค่าเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง

Forwarders หรือ Auto Forward อีเมลใช้งานอย่างไร
[SmartAdmin] วิธีการสร้างอีเมลใหม่ / How to create an account

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1