Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Cancel แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Cancel แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail


Cancel sharing calendar to another

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ


การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการแชร์ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


Cancel sharing calendar to another
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะ Cancel การ sharing calendarบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Delete calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another userTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event

การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Calendar แล้วเลือก Event ที่ต้องการ Cancel invitation


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ภายใน Event จะแสดงรายละเอียด invitation ที่เคยเชิญ


Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกไอคอนที่นำหน้าชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Cancel invitation
จะมีเมนูให้เลือก "ให้ทำการคลิก Remove invitee


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะทำการ Cancel invitation ที่เลือกลบไปออกจากระบบ
จากนั้นกด Save Changesบทความที่เกี่ยวข้อง[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an eventTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้การ Calendar ที่มีประสิทธิภาพสูงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Cancel invitation on event สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendarขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา Event ที่ต้องการเชิญผู้ร่วมนัดหมาย invitation แล้วเลือกที่ Get infoขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียด Event นั้นๆ ซึ่งจะแสดงชื่ออีเมล์ที่ตั้ง invitation ไว้ โดยจะมีลูกศรเล็กๆ คลิกที่ลูกศรเล็กๆ ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อคลิกลูกศรเล็กๆ แล้ว ระบบจะแสดงเมนู ให้เลือก Remove inviteeขั้นตอนที่ 5 : อีเมล์จะหายไปจากหน้าต่างรายละเอียด Event แต่ในระบบยังไม่บันทึกข้อมูล ต้องดำเนินการ Referesh ให้ตัว App บันทึกค่า โดยกด command + Rขั้นตอนที่ 6 : รอจนกว่าโปรแกรม Referesh เสร็จขั้นตอนที่ 7 : เมื่อ Referesh เสร็จแล้ว ข้อมูล invitation จะถูก Cancel ออกจากระบบ
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง