Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Contact แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Contact แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีค้นหาข้อความอีเมล์จากชื่อผู้ส่งบน Smart Phone

สำหรับอีเมล์ของที่ทำงานนั้น มีการส่งข้อมูลหากันเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งอาจมีการส่งเข้ามาเป็นร้อยฉบับ จึงทำให้การค้นหาอีเมล์ที่ต้องการลำบาก ใช้เวลานาน แต่ App ของอีเมล์ หรือ โปรแกรมต่างๆ จะมีฟังชั่นให้ผู้ใช้ ค้นหาอีเมล์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่งในมือถือ Smart Phone ก็มีปุ่มค้นหาด้วยเช่นกัน

วิธีค้นหาข้อความอีเมล์จากชื่อผู้ส่งบน Smart Phone

จากหน้าอีเมล์บน Smart Phone
ให้กดไอคอน แว่นขยาย (ค้นหา)


จากนั้นพิมพ์ชื่อ อีเมล์ ที่ต้องการค้นหา
ระบบจะแสดงอีเมล์ฺ ที่มีชื่อตรงกับคำที่ค้นหา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธี Unblock เบอร์โทรศัพท์บน Samsung

วิธี Unblock เบอร์โทรศัพท์

ไปที่ Phone


จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ Unblock


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดชื่อผู้ติดต่อแล้ว
ให้กดเข้า More Menu


จากนั้นเลือก Remove from Auto reject list


ระบบจะทำการ Unblock เบอร์ติดต่อทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธี Block เบอร์โทรศัพท์บน Samsung

สำหรับท่านไหนที่มีเบอร์มือถือโทรเข้ามาก่อกวน หรือ ไม่อยากรับสายเบอร์ดังกล่าว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ระบบมือถือ Android สามารถ Block เบอร์มือถือดังกล่าวได้ โดยเมื่อมีเบอร์ที่ได้ทำการ Block โทรเข้ามาระบบจะดำเนินการตัดสายให้อัตโนมัติ

วิธี Block เบอร์โทรศัพท์

ไปที่ Phone


จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ Block


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดชื่อผู้ติดต่อแล้ว
ให้กดเข้า More Menu


จากนั้นเลือก Add to Auto reject list


ระบบจะทำการ Block เบอร์ติดต่อทันที
เมื่อเบอร์ดังกล่าวโทรเข้ามา ระบบจะตัดสายให้อัตโนมัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

[iPhone&iPad] วิธีลบรายชื่อที่ติดต่อใน Contacts

วิธีลบชื่อ Contactsใน iPhone & iPad


ให้เข้าที่ Contacts ของ App Iphoneให้กดเข้ารายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกตรง Editเลื่อนหน้าจอลงมาจนสุด
จากนั้นกด Delete Contact


จะมีหน้าต่างยืนยันการลบ Contact
ให้กด Delete Contact
ระบบจะดำเนินการลบ Contact ทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[iPhone&iPad] วิธีแก้ไขเบอร์, email และ ข้อมูลใน Contacts

วิธีแก้ไขเบอร์, email และ ข้อมูลใน Contacts


ให้เข้าที่ Contacts ของ App Iphone กดเข้ารายชื่อที่ต้องการแก้ไขจากนั้นคลิกตรง Edit จะสามารถแก้ไขเบอร์, email และ ข้อมูลใน Contact ได้ตามต้องการ  จากนั้นให้กด Done เบอร์, email และ ข้อมูลใน Contact จะถูกแก้ไขตามที่ต้องการ
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[iPhone&iPad] วิธีเพิ่ม Email Address ลงใน Contacts

วิธีเพิ่ม Email Address ลงใน Contacts


ให้เข้าที่ Contacts ของ App Iphone กดเข้ารายชื่อที่ต้องการเพิ่ม E-mailจากนั้นคลิกตรง Edit  กด add email กรอก email ที่ต้องการเพิ่มเพื่อติดต่อ
จากนั้นกด Done ระบบจะเพิ่ม email ติดต่อในรายชื่อ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง