Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ DKIM แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ DKIM แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทำไมต้องเลือกซื้อ Email Hosting ที่มี DKIM

 

Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพที่ควรเลือกซื้อ


DKIM เป็นเทคโนโลยีใหม่ ตามมาจาก SPF ที่คอยตรวจสอบการส่งข้อความอีเมลของโดเมนนั้น ๆ ป้อนกันการปลอมแปลงชื่อผู้ส่งอีเมล ดังนั้นการส่งข้อความแบบที่มีการเช็คลายเซ็นดิจิทัล จะทำให้การติดต่อระหว่าง Sender กับ Recipient นั้นปลอดภัย และน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ ยากแก่การ Phishing Mail

โดยส่วนใหญ่บริษัทที่ดูแล Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพควรจะเพิ่ม DKIM และ SPF Record ไว้ใน DNS ด้วย ทำให้การใช้งานเกิดความปลอดภัย วางใจได้เมื่อสื่อสารกันข้ามประเทศ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าข้อความเราจะถูกแฮคไปได้เมื่อไหร่

ดังนั้นก่อนเลือกใช้บริการกับ Provider ก็ควรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วยว่ามีระบบป้องกันแบบไหนรองรับบ้าง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting ที่มีความปลอดภัยสูงสุด

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DKIM ทำงานอย่างไร

DKIM ทำงานอย่างไร

DKIM  เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการดักจับ Spam Mail วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการฟรีอีเมล์ทั้งหลาย ซึ่งหากเมล์ที่เราส่งออกไปมีการตั้งค่าอย่างถูกต้อง จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ว่า เมล์ที่เราส่งไปนั้นไม่ไปอยู่ใน Junk Folder และทำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร หากเมล์นั้นเป็นเมล์สำคัญ

เมื่อเริ่มต้นกระบวนการ ระบบจะสร้าง Code ขึ้นมา 2 ตัวนี้จะเข้าชุดกัน โดยเมื่อใช้ตัวใดตัวหนึ่ง เข้ารหัสข้อมูลไว้ จะสามารถใช้อีกตัวหนึ่งถอดรหัสข้อมูลกลับมาได้

เมื่อมีการส่งอีเมลจากระบบ ข้อมูลอีเมลจะถูกเข้ารหัสด้วย Code และแนบข้อมูลที่เข้ารหัสไปกับ header ในฝั่งผู้รับ เมื่อได้รับอีเมลแล้ว สามารถไปหยิบ Code ที่เราวางไว้ให้ เพื่อมาถอดรหัส และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ถอดรหัสแล้ว ตรงกับเนื้อหาที่ได้รับมาหรือไม่ ทำให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับนั้น ไม่ได้ถูกแก้ไขระหว่างทาง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรที่มีความปลอดภัยสูงสุด