Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Edit แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Edit แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Edit user บน Calendar for Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar for Macขั้นตอนที่ 2 : ไปที่เมนู Calendar > Preferencesขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นจะมีหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆ สามารถเข้าไปแก้ไขการตั้งค่า หรือ ระบบต่างๆ ของ Calendar ได้ เช่น เมนู Teb ด้านบน จะเป็นตัวเข้าจัดการการตั้งค่าต่างๆ เมนู Teb กลาง จะเป็นการแก้ไขข้อมูลอีเมล์ Account ที่ Add ลงไป

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. เลือก Properties

แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ
เมื่อเรียบร้อยแล้วกด OK

รายชื่อถูกแก้ไขเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book


1. จากนั้นเลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. กดเข้าที่ Properties


เมื่อเข้าสู่หน้า Properties จะแสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ


สามารถแก้ไขรายละเอียดรายชื่อตามที่ต้องการ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด OK


จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไข


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

ให้ไปที่ Calendar(ปฏิทิน) ของเครื่อง Samsung


จากนั้นเลือก Event ที่ต้องการแก้ไข


กดเปิด Event ที่ต้องการแก้ไข


เมื่อเข้าสู่รายละเอียด Event แล้ว ให้กดที่ไอคอน ดินสอ (แก้ไข) 


จากนั้นแก้ไขรายละเอียดของ Event ตามต้องการ
แล้วกด Save


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง