Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Event แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Event แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar

Delete an event on calendar
การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail


สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิก Event ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ออกจาก Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Event ที่ต้องการลบ


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Event ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด Delete


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 4 : Event จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event
[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event

การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Calendar แล้วเลือก Event ที่ต้องการ Cancel invitation


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ภายใน Event จะแสดงรายละเอียด invitation ที่เคยเชิญ


Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกไอคอนที่นำหน้าชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Cancel invitation
จะมีเมนูให้เลือก "ให้ทำการคลิก Remove invitee


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะทำการ Cancel invitation ที่เลือกลบไปออกจากระบบ
จากนั้นกด Save Changesบทความที่เกี่ยวข้อง[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an eventTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้การ Calendar ที่มีประสิทธิภาพสูง[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event

Invite user to an event
การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล


สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย หรือ เข้าไปยังนัดหมายที่สร้างไว้


Invite user to an event
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Invite ให้ถูกต้อง


การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นคลิกไอคอน + เพื่อส่งอีเมล์แจ้งไปยังอีเมล์ปลายทางที่นัดหมายให้ทราบInvite user to an event
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแสดงสถานะของผู้ถูกนัดหมาย ซึ่งสถานะจะมี
1. รอยืนยันนัดหมาย
2. ยืนยันนัดหมาย
3. ไม่รับนัดหมาย
ซึ่งต้องรอผู้ได้รับนัดหมายยืนยันกลับมา


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจรวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar

การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล


สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Event ต่าง ๆ ไว้ใน Mac Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกคลิกวันที่ ที่ต้องการเพิ่ม Event


การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดให้กรอกข้อมูล


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงเลือกวันที่และเวลาสำหรับ Event
เสร็จแล้วกด Save Changes


Create event on calendar

ขั้นตอนที่ 4 : Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้

เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง ที่รองรับการใช้งาน Calendar อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Cancel invitation on event สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendarขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา Event ที่ต้องการเชิญผู้ร่วมนัดหมาย invitation แล้วเลือกที่ Get infoขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียด Event นั้นๆ ซึ่งจะแสดงชื่ออีเมล์ที่ตั้ง invitation ไว้ โดยจะมีลูกศรเล็กๆ คลิกที่ลูกศรเล็กๆ ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อคลิกลูกศรเล็กๆ แล้ว ระบบจะแสดงเมนู ให้เลือก Remove inviteeขั้นตอนที่ 5 : อีเมล์จะหายไปจากหน้าต่างรายละเอียด Event แต่ในระบบยังไม่บันทึกข้อมูล ต้องดำเนินการ Referesh ให้ตัว App บันทึกค่า โดยกด command + Rขั้นตอนที่ 6 : รอจนกว่าโปรแกรม Referesh เสร็จขั้นตอนที่ 7 : เมื่อ Referesh เสร็จแล้ว ข้อมูล invitation จะถูก Cancel ออกจากระบบ
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close
จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird Mac] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close


จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ
ให้กด Yes เพื่อส่งอีเมล์แจ้งเตือน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

ให้ไปที่ Calendar(ปฏิทิน) ของเครื่อง Samsung


จากนั้นเลือก Event ที่ต้องการแก้ไข


กดเปิด Event ที่ต้องการแก้ไข


เมื่อเข้าสู่รายละเอียด Event แล้ว ให้กดที่ไอคอน ดินสอ (แก้ไข) 


จากนั้นแก้ไขรายละเอียดของ Event ตามต้องการ
แล้วกด Save


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าสู่หน้าปฏิทินของ Outlook
1. กดเลือกวันที่ต้องการนัดหมาย
2. คลิกสร้าง


กรอกข้อมูล และ เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ


กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึก


ตารางนัดหมายจะแสดงบนปฎิทินบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง