Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Executable files are not allowed in compressed files แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Executable files are not allowed in compressed files แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Error: Executable files are not allowed in compressed filesError: Executable files are not allowed in compressed files


บางครั้งที่เราส่งอีเมล์ อาจจะได้รับข้อความตีกลับ แม้ว่าเราส่งเท่าไหร่ ก็ถูกตีกลับจากผู้ดูแลระบบทุกที จนทำให้เราต้องหันกลับมาศึกษาข้อความที่ตีกลับบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นความรู้เพิ่มเติมว่า ข้อความตีกลับนั้นสื่อถึงอะไรบ้าง

ข้อความตีกลับของอีเมล์ทุกฉบับจะต้องมี KEYWORD ของมันอยู่ จะปรากฏอยู่เพียง 4-5 บรรทัดเท่านั้น ในที่นี้จะยกตัวอย่าง Error: Executable files are not allowed in compressed files ที่เป็นข้อความตีกลับจากการส่งอีเมล์ และแนบไฟล์นามสกุล ZIP หรือ RAR

ผู้ให้บริการอีเมล์บางเจ้าจะมีการตั้งค่า Block dangerous file หรือ Risk file ที่มีความเสี่ยงเป็นไวรัสทำลายคอมพิวเตอร์เรา การที่ผู้ส่งได้รับข้อความตีกลับลักษณะนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ส่งได้ Compress file ที่เป็นไฟล์ต้องห้าม เช่น .exe, dmg เป็นต้น ให้เป็นไฟล์นามสกุล ZIP หรือ RAR 

แม้ว่าเราจะบีบอัดไฟล์ให้เป็น ZIP หรือ RAR แล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถแนบไฟล์ดังกล่าวส่งไปได้เพราะถูก Mail Server ผู้ส่งปิดกั้นไว้ ไม่ให้ส่งไฟล์ดังกล่าวออกไป 

วิธีการแก้ปัญหา กรณีจำเป็นต้องส่งไฟล์ต้องห้ามจริง ๆ มีเพียงวิธีเดียวคือ ต้องให้ผู้ให้บริการ Unblock executable file นามสกุลดังกล่าวนั้นให้กับผู้ส่ง จึงจะสามารถส่งออกจาก Mail Server ของผู้ส่งได้

แต่ถ้าไม่สามารถทำได้คงต้องให้ผู้ส่งทำการฝากไฟล์ไว้กับ Server อื่น ๆ เช่น Google Drive, SkyDrive แล้ว Shared Link ไปให้กับผู้รับแทน


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร / รับดูแล Mail Server สำหรับบริษัทฯ