Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Folder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Folder แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก WebmailDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Folder ที่ต้องการลบการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด DeleteDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 4 : Folder จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user

การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล


สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 :  ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูล กรอกอีเมล์ และ คลิกไอคอน +Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ
ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar
โดยระบบจะให้กำหนดผู้ที่ถูกแชร์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
ให้อ่านได้อย่างเดียว หรือ ให้อ่าน และ เขียนเพิ่มเติม ใน Calendar ที่แชร์ได้

และเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้ใส่อีเมล์และคลิกไอคอน +
บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงระดับประเทศ


วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder

Rename calendar folder
การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ
จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูปบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folderTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder

การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +


Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes


Create new calendar folder

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmailบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete calender folder สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calender จากนั้นเลือก Calender Folder ที่ต้องการลบขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา ที่ Calender Folder > เลือก Deleteขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้เลือก Deleteขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกด Delete ระบบจะทำการลบ Calender Folder ออกจากระบบทันที
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีย้าย "ข้อความอีเมล์" ไปยัง Folder ที่เราต้องการ บน Smart phone, Samsung


1. เปิดโปรแกรม Email บน Smart Phone

เปิด Email app

2. คลิกที่ไอคอนดังภาพ

คลิกที่ไอคอน More..

3. เลือก Select

คลิกที่ Select

4. ทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น

เลือกข้อความเพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น (เลือกได้มากกว่า 1 ฉบับ)
จากนั้นคลิกที่ไอคอนด้านล่าง (ดังภาพ)

5. เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง

เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ข้อความที่เราเลือกจะย้ายไป

6. ข้อความอีเมล์ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกเลือก

ข้อความถูกย้ายแล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] การสร้าง Rule เพื่อย้ายข้อความตาม Subject ที่กำหนดไปยัง Folder ต่าง ๆ

การสร้าง Rule เพื่อย้ายข้อความตาม Subject ที่กำหนดไปยัง Folder ต่าง ๆให้เราตรวจสอบชื่อ Subject ที่ต้องการ สร้าง Rules


จากนั้นเลือก 1. Rules > 2. Create Rule...


จะมีหน้าต่างให้ตั้งค่าการสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้
1. ติ๊ก Subject contains จากนั้นให้ใส่ชื่อ Subject ของอีเมล์ที่ต้องการ
2. ติ๊ก Move the item to folder จากนั้น กด Select Folder...
3. ให้เลือก Folder ที่จะ สร้าง Rule
4. คลิก OK
5. เมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้ว กด OK


จากนั้นจะมีข้อความแจ้งยืนยันการสร้าง
ให้ติ๊ก Run this rule on messages already in the current folder
คือ "เมื่อติ๊กแล้วโปรแกรมจะทำการย้ายอีเมล์ที่กำหนดไปยังโฟสเดอร์ทันที "
จากนั้นกด OK


อีเมล์ที่ตั้งค่าไว้ใน Rule จะถูกย้ายมาที่ folder ที่ได้กำหนดไว้ ดังรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว