Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ IOS แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ IOS แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีการ traceroute จาก iOS


การตรวจสอบเส้นทางของ Gateway ก่อนจะไปถึง Server โดยคำสั่ง traceroute สามารถตรวจสอบได้ในระบบปฏิบัติการ iOS 1. ทำการ Download Application ที่มีชื่อว่า iNetTools จาก App Store แล้วทำการติดตั้งลงในเครื่อง

2.เมื่อเข้ามาใน iNetTools จะพบเมนูดังภาพ ให้เลือกไปที่ Trace Route


3. ในหน้าของ Trace Route ให้ผู้ใช้ทำการใส่ค่า Host Name หรือ IP Address ลงไปในส่วนหัวข้อ Server เมื่อใส่ค่าเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วกดไปที่ Start


4. หลังจากนั้น Application จะแสดงเส้นทางของ Server ที่ต้องการ แสดงขึ้นมา
ว่าผ่าน Gateway ที่ไหนบ้าง และใช้เวลาเท่าใดบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรคุณภาพสูง

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

[iOS] วิธีลบข้อความอีเมล์บน iPhone/iPad

การลบข้อความอีเมล์บน iPhone/iPad สามารถทำได้สองวิธีดังนี้


วิธีที่ 1

1. Tab ที่ข้อความแล้วลากนิ้วไปทางซ้ายจนมีช่อง More, Flag, Trash ปรากฏ
2. ลบข้อความอีเมล์ กดที่ Trash

วิธีที่ 2


Tab ข้อความที่ต้องการโดยลากนิ้วไปทางซ้ายสุดจนมีกรอบ Trash ดังภาพ
ข้อความจะถูกลบไปทันที

หมายเหตุ ในการลบข้อความอีเมล์ออกจาก INBOX เป็นเสมือนการ Move message ไปยัง Folder: Trash เท่านั้น

บทความเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

[iOS] วิธีแก้ไข/ลบ คำว่า Sent from my iPhone ในลายเซ็นท้ายอีเมล์


ไปที่ Settings


เลือก Mail, Contacts, Calendars

เลือก Signature


จะพบลายเซ็น 'Sent from my iPhone'


แก้ไขลายเซ็นจากนั้นกด < Mail


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][iOS] การตั้งค่าอีเมล์บน iPhone แบบไม่ให้ลบข้อความออกจากเซิฟเวอร์ Type: POPสำหรับการแอดอีเมล์ลงในมือถือนั้น สามารถแอดแบบ POP ได้ ซึ่งการตั้งค่าแบบ POP นั้น สามารถกำหนดให้ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์หลังจากดูดอีเมล์มาแล้ว หรือ ไม่ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์เลย คู่มือนี้จะแสดงการตั้งค่าไม่ให้ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์เลย ดังนี้

1. หน้าแรกมือถือ iPhone

กดเข้า Settings


2. หน้าต่าง Settings

ให้เลือกหัวข้อ Mail, Contacts, Calendar...


3. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar...

จากนั้น เลือกอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า
(ในรูปคืออีเมล์ตัวอย่าง)


4. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail

เมื่อเข้ามาในอีเมล์ที่ต้องการแล้ว กด Advanced


5. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail > Advanced

จากนั้นในหัวข้อ DELETED MESSAGES
ให้กดเข้าหัวข้อ Remove


6. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail > Remove

เมื่อเข้ามาในหัวข้อ Remove แล้ว จะมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

Never คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว ไม่ลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์เลย
After one day คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 วันถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์
After one week คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 สัปดาห์ถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์
After one month คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 เดือนถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์

ให้ดำเนินการเลือก Never ไม่ต้องลบอีเมล์ออกจากเซิฟเวอร์เลย


7. เมื่อเลือกแล้ว ก็เสร็จสมบูรณ์

จากนั้นกด Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า เป็นอันเสร็จ