Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Macbook แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Macbook แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีดู Private IP (IP Lan) ใน Macbook

ขั้นตอนการดู Mac Address ใน  Macbook ดังนี้

1. ให้เข้า ​System Preferences2. เลือกหัวข้อ Network
3. จากนั้นให้เลือกตัวที่เชื่อมต่อเน็ต แล้วเลือก Advanced
4. เลือก Teb TCP/IP แล้วจะโชว์ IP Address ของ Private IP (IP Lan)

วิธีการดู Mac Address ใน Macbook

MAC Address หรือ Hardware Address เป็นชุดเลขฐาน 16 จำนวน 12 ตัว ซึ่งชุดเลขดังกล่าวนี้เป็นการยืนยันตัวตนของเครื่อง ๆ นั้นว่ามีอยู่จริง ไม่มีใครซ้ำได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า Physical Address เสมือนคนไทยก็ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน เช่นเดียวกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet ก็ย่อมมี Mac Address ที่ติดตัวมาจากโรงงานผู้ผลิต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ขั้นตอนการดู Mac Address ใน  Macbook ดังนี้

1. ให้เข้า ​System Preferences
2. เลือกหัวข้อ Network
3. จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Ethernet แล้วเลือก Advanced
4. เลือก Teb Hardware แล้วจะโชว์ Mac Address ของเครื่อง