Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Outlook 2007 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Outlook 2007 แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

Calendar ของ Outlook เป็นปฎิทินการนัดที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่มีการประชุมหรือนัดหมายบ่อย แต่หากไม่ได้ตั้งการแจ้งเตือน หรือ ตั้งแจ้งเตือนผิด จะทำให้การนัดหมายต่างๆ ผิดพลาดได้ ดังนั้นการตั้งแจ้งเตือนเวลาให้เหมาะสม จึงมีความสำคัญ โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ดังนี้

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว
ให้ Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของ Event
ที่เมนูด้านบนจะมีหัวข้อ ตัวเตือน ให้คลิกเลือกเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมเตือนล่วงหน้า


จากนั้นกด Save & Close
(ตัวอย่างกำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัดหมาย 10 ชั่วโมง)


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


[Outlook 2007] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าสู่หน้าปฏิทินของ Outlook
1. กดเลือกวันที่ต้องการนัดหมาย
2. คลิกสร้าง


กรอกข้อมูล และ เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ


กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึก


ตารางนัดหมายจะแสดงบนปฎิทินบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

คลิกขวาที่ Folder "ที่ติดต่อ"
จากนั้นเลือก "สร้างโฟลเดอร์"

จากนั้นจะมีหน้าต่างการสร้าง Folder ขั้นมา
1. ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ
2. จากนั้นกด ตกลง

วิธีการย้ายรายชื่อเข้าไปยัง Folder ที่ต้องการ
1. เลือกรายชื่อที่ต้องการย้าย
2. จากนั้นกด ไอคอนตามรูปภาพ แล้วเลือก 
Folder ที่ต้องการ


จากนั้นรายชื่อจะย้ายไปอยู่ใน Folder ที่ได้เลือก ดังรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
[Outlook 2007] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นกด Double Click

จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายชื่อ


1. ทำการแก้ไขรายชื่อตามต้องการ
2. จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด

จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Outlook 2007] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book

1. เลือกรายชื่อที่ต้องการ
2. จากนั้นคลิก X ดังรูปภาพ

จากนั้นรายชื่อจะถูกลบทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว[Outlook 2007] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

1. คลิกหัวข้อ ที่ติดต่อ
2. กดที่ สร้าง


1. ใส่ข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อ
2. จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด


จะแสดงรายชื่อใน Address Book

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว