Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Rename แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Rename แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder

Rename calendar folder
การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ
จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูปบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folderTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Rename calendar folder สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar for Macขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวาที่ Calendar Folder ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นเลือก Get Infoขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะเปิดหน้าต่างรายละเอียดขั้นตอนที่ 4 : ให้แก้ไขชื่อ Calendar Folder ตามต้องการ เสร็จแล้วกด OKขั้นตอนที่ 5 : ชื่อ Calendar Folder จะถูกแก้ไข หากมีการแชร์ Folder อยู่ ชื่อ Folder ปลายทางที่มีการแชร์ไปถึง ก็จะถูกเปลี่ยนด้วย
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง