Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ acrobat edit font pdf แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ acrobat edit font pdf แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Emailการแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับไฟล์ Excel ตรงๆ ซึ่งการแปลง File Excel ไปเป็น File PDF ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการส่ง อีเมล์บริษัท ซึ่งทำให้ผู้รับปลายทางสามารถเปิดได้อย่างสะดวก และ เห็นรูปแบบตารางตัวอักษรอย่างไปเพลี้ยนไป


วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email


1. เปิดไฟล์ Excel ไปที่ File
2. เลือกไปที่ Save As

3. ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ
4. เลือกการ Save ไฟล์เป็นนามสกุล .Pdf
5. คลิก Save

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email HostingMail Serverอีเมล์บริษัท

วิธี Save File Word เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Emailการรับส่ง Email  ในรูปแบบ อีเมล์บริษัท การสื่อสารในธุรกิจแล้ว File PDF เป็นที่นิยมอย่างสูง เนื่องจากสามารถจัดส่งได้อย่างง่ายและ Font ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งต่างจาก File Word หากมีการตั้ง Font แปลกๆไว้ เมื่อปลายทางเปิดอาจจะเห็น Font เหล่านั้นเป็นอักขระแปลกๆ หรือ อ่านไม่ได้เลย  


ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายการแปลง File Word ไปเป็น File PDF เพื่อใช้ในการแนบไฟล์ส่ง Email พร้อมรูปภาพประกอบอย่างง่ายๆ ที่คุณเองก็สามารถทำได้


วิธี Save File Word เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email บริษัท


1. เปิดไฟล์ Excel ไปที่ File
2. เลือกไปที่ Save As


3. ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ
4. เลือกการ Save ไฟล์เป็นนามสกุล .Pdf
5. คลิก Save
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting, Mail Server, อีเมล์บริษัท

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิธีเพิ่ม แก้ไข Font ตัวหนังสือลงไปใน File PDF สำหรับเครื่อง Windows
วิธีการแก้ไข Font หรือเพิ่ม Font ไฟล์ PDF สำหรับเครื่อง Windows ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  x pro ในการแก้ไข โดยวิธีการมีดังนี้

เปิดโปแกรม Adobe Acrobat x pro ขึ้นมา

จากนั้นเลือกไฟล์ PDF มา 1 ไฟล์ เพื่อทำการเพิ่ม Font หรือแก้ไข Font

เมื่อเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Tools ด้านขวามือดังรูป


เลือก Edit Document Text

จากนั้นเลือก หัวข้อมูลที่จะเพิ่ม หรือ แก้ไข Font


หลังจากการแก้ไข Font เสร็จดังรูป


จากนั้นก็ทำการ Save as เป็น PDF อีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider