Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add email thunderbid แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add email thunderbid แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรม Thunderbird คืออะไร คำอธิบายง่ายๆ ที่คุณก็เข้าใจ


   

Thunderbird เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอีเมล์โดยตรง ใช้ในการรับส่ง ทำให้คุณจัดการ อีเมล์ได้อย่างง่ายขึ้น เช่นการเขียนจดหมาย รับ ทำสำเนา เป็นต้น เป็นโปรแกรมจากค่าย Mozilla ที่เรารู้จักกันอย่างดีคือ Firefox โปรแกรม Thunderbird ยังเป็น Opensource ทำให้เราสามารถใช้งานได้ฟรี โปรแกรมยังถูกพัฒนาต่อเนื่อง ลักษณะการทำงาน หลักการคล้าย ๆ กับ Ms.Outlook โปรแกรม Thunderbird ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Hotmail Gmail Yahoo ฯลฯ ได้อีกด้วย

   


      ความสามารถของโปรแกรม Thunderbird สามารถดาวน์โหลด อีเมล์มาเก็บไว้ที่เครื่องเราได้อีกด้วยเวลาจะเปิดใช้ไม่จำต้อง Login หรือใช้อินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกมากขึ้น มีการป้องกันที่สูง สามาสแกนไวรัสในตัว เพื่อตรวจสอบภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ Thunderbird ถูกพัฒนาออกเวอร์ชั่นใหม่มาอยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่า ปัญหาการผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือ บั๊ก จะสามรถถูกแก้ไข และ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว


สามารถดาวน์โหลด Thunderbird ได้ที่ https://www.mozilla.org/thunderbird/


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ Back up messages emails ใน inbox ลงเครื่องคอมฯ โดยใช้โปรแกรม Mozilla Thunderbird[Thunderbird] วิธีการใช้งาน Quick Filter
[Thunderbird] วิธี Add account ของ Gmail หรือ Google Apps (IMAP)

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Thunderbird] วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร Type: IMAP

วิธีการ Add account บน Mozilla Thunderbird (IMAP)

หน้าแรกของ Mozilla Thunderbird 

คลิกที่ไอคอน 'Email'

เลือก Skip this and use my existing email

กรอกรายละเอียด Your Name, Email address และ Password 
จากนั้นคลิก Continue

เลือกการตั้งค่าแบบ IMAP จากนั้นคลิก Manual config

ใส่ค่า Incoming: cloud-mail.maildee.com Port 143
            Outgoing: cloud-smtp.maildee.com Port 587
จากนั้นคลิก
1. Re-test ถ้าหากถูกต้อง จะมีข้อความขึ้นว่า The following settings were found by probing the given server
2.
คลิก Done

โปรแกรมจะทำการ Synchronize ข้อมูลมาที่เครื่อง
เมื่อเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
บทคยวามที่เกี่ยวข้อง