แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ bb mail setting แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ bb mail setting แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้งอีเมล์ (Email) ชื่อบริษัทตัวเอง บนมือถือ BlackBerry (BB)

วิธีการตั้งค่าระบบอีเมล์ (Email) สำหรับธุรกิจหรือชื่อตัวเอง ของ MailDee.com บนมือถือ BlackBerry (BB)
โดยมีค่าทางเทคนิคดังนี้

Email type: IMAP

Incoming
IMAP Server: imap.yourcompany.com (ex: imap.maildee.com)
Port: 143
Security Type: none

Outgoing
SMTP Server: smtp.yourcompany.com (ex: smtp.maildee.com)
Port: 587
Security Type: none
Require sign-in: Yes

บทความโดย
MailDee.com ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email Server/Hosting) ภายใต้ชื่อบริษัทตนเอง สำหรับธุรกิจ ราคาถูกคุณภาพสูงสุด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>