Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ calender แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ calender แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก WebmailDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Folder ที่ต้องการลบการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด DeleteDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 4 : Folder จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar

การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล


สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Event ต่าง ๆ ไว้ใน Mac Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกคลิกวันที่ ที่ต้องการเพิ่ม Event


การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดให้กรอกข้อมูล


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงเลือกวันที่และเวลาสำหรับ Event
เสร็จแล้วกด Save Changes


Create event on calendar

ขั้นตอนที่ 4 : Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้

เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง ที่รองรับการใช้งาน Calendar อย่างมีประสิทธิภาพ

[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder

การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +


Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes


Create new calendar folder

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmailบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete calender folder สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calender จากนั้นเลือก Calender Folder ที่ต้องการลบขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา ที่ Calender Folder > เลือก Deleteขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้เลือก Deleteขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกด Delete ระบบจะทำการลบ Calender Folder ออกจากระบบทันที
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง