Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ cname แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ cname แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การตั้งค่า DNS: Cname record และ A Record แบบใดดีกว่ากัน
การตั้งค่า DNS แบบ A Record มีข้อจำกัดที่ว่า Value ต้องเป็น IP Address เท่านั้น ทุก ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน IP server จากผู้ให้บริการ Users ก็จะต้องมีการตั้งค่าใหม่เสมอ ๆ ในโปรแกรม Client ซึ่งอาจจะสร้างความลำบากให้กับ End-users ที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นักแต่สำหรับการชี้ค่า แบบ Cname record เหมาะสำหรับการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่มี Hostname หลาย ๆ ตัวจำนวนมาก เพราะถ้าเกิดผู้ให้บริการ Mail Server เกิดมีการเปลี่ยนแปลง IP Server ผู้ใช้งานจะไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่อย่างใด เพราะ ค่า Cname ที่ใช้งานอยู่นั้นได้ทำการชี้ค่าแบบ A Record ไปที่ IP server ปลายทางอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ End-users ไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อมีการปรับเปลี่ยน Server เพียงรอให้ DNS update อย่างเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการจะชี้ค่าใน DNS เป็นแบบ Cname หรือ A record นั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าจะใช้งานในลักษณะใด ไม่ได้มีผลว่า Cname ให้ข้อมูลที่เสถียรกว่า A record ใครถนัดแบบใดก็ใช้ได้ตามวาระและโอกาสเลย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

DNS : ความแตกต่างระหว่าง A Record และ CNAME Record

คือการตั้งค่าให้ตัว Domain มีค่าเท่ากับ IP โดยเมื่อม่ีการเข้า Hostname ระบบจะส่งไปยังปลายทางของ IP ที่ตั้งค่าไว้

เช่น A Record = Domain.com ตั้งค่าเป็น IP : 11.22.33.4
เมื่อมีการเข้า Hostname.com Server DNS จะชี้ไปเข้ายัง IP : 11.22.33.4 ทันที
คือ การตั้งชื่อเล่นให้กับ Domain นั่นเอง เช่น mail.test.co.th, webmail.company.com
ซึ่งโดยปกติแล้ว Cname มักจะใช้ในการสร้าง Subdomain เมื่อเราตั้งค่าใน DNS Zone แล้ว ก็ต้องตั้งค่าปลายทางว่าจะให้ชี้ค่า Cname ดังกล่าวไปที่ Host ตัวใด ซึ่ง Host ในที่นี้ก็ต้องเป็นชื่อเล่นเช่นกัน เช่น mailtl.maildee.com จะไม่สามารถชี้ค่าเป็น IP Address ได้

สรุป 


A Record  และ Cname จะต่างกันโดยการกำหนดการชี้ค่า ระหว่าง ชี้ไปยัง IP และ ชี้ไปยัง ชื่อเล่นที่กำหนดบทความที่เกี่ยวข้อง    บทความโดย

    บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Mail Server อันดับ 1