Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ create appointment แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ create appointment แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

วิธีการเพิ่มนัดหมายลงบนปฏิทิน

1. กดสร้างนัดหมาย

คลิกขวาบนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการนัดหมาย

2. บันทึกนัดหมายลงปฏิทิน

ใส่รายละเอียดนัดหมาย และวันที่นัดหมาย
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึกนัดหมายลงปฏิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง
[BusinessCal][Outlook] Add Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] วิธีตั้งความถี่ในการ Synchronize ปฏิทิน
[BusinessCal][Outlook] วิธีการติดตั้ง Add-on Calendar ของบริษัทลงบน Outlook
[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับองค์กร ยาวนานกว่า 9 ปี

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

การใช้งานในส่วนของการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว เป็นการบันทึกตารางเวลา กำหนดวัน และสามารถเตือนความจำ (Reminder) ให้กับเราได้ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีหลากหลายในการบันทึกเพื่อเตือนความจำ เช่น บนโทรศัพท์ บนปฏิทิน (ออนไลน์) บนหน้าเว็บของบัญชีอีเมล์ โดยที่เราจะไม่พลาด หรือผิดนัดได้เลย เพราะระบบสามารถเตือนความจำได้ผ่านอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ หรือบนคอมพิวเตอร์ของเรา

การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว
  1. ในหน้าแรกหัวข้อเมนูด้านบน เลือกไปที่ Calendar
  2. เข้าสู่หน้าจัดการ ให้คลิกเครื่องหมาย บวก + เพื่อเพิ่มนัดหมาย

วิธีการเพิ่มนัดหมายบนปฏิทิน


3. จากนั้นจะปรากฏหน้า Create appointment ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย รายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการกำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create4. ในหน้า Calendar เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะพบนัดหมายส่วนตัวที่เราได้สร้างไว้แล้ว หากการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการนัดหมายสามารถคลิกไปที่ Delete ตรงลูกศร สีแดงชี้ นัดหมายก็จะถูกลบออกไป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

สร้างนัดหมายบนปฎิทินส่วนตัว Outlook


Calendar ในโปรแกรม MS Outlook เป็นปฎิทินการนัดมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีการประชุมหรือนัดหมายบ่อย สามารถใส่รายละเอียดต่าง ๆ ลงไป การกำหนดการแจ้งเตือน เลื่อนการแจ้งเตือน ถ้าทำเป็นนิสัยจะตรวจสอบได้ว่า เราว่างวันใหน จะได้ไม่มีการผิดนัด เปรียบเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของเราเลยก็เป็นได้ และยังสามารถดูบันทึกและรายละเอียดย้อนหลังได้อีกด้วย

วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว
1. ในหน้าจอหลักของ Outlook ส่วนล่างด้านซ้ายเลือกหัวข้อการใช้งาน ปฏิทิน

2. จากนั้นจะปราฏกหน้าต่าง ตาราง มากมาย ใน Menu bar ด้านบน ให้เลือก สร้างการนัดหมาย 

3. หน้านี้จะเกี่ยวกับรายละเอียด การนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เวลาการแจ้งเตือน ระบุช่วงเวลาที่นัดหมาย เมื่อใส่รายละเอียดจนครบแล้ว คลิกที่ บันทึกแล้วปิด 

4. ในส่วนของหน้าแรกจะมีการโชว์ขึ้นมาว่า เราได้มีการนัดหมาย ในวันที่ สถานที่ เวลาที่กำหนด

5. เมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วสามารถ เรายังสามารถ เลื่อนการแจ้งเตือน
กรณีมีการเลื่อนเวลาการประชุม


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย