Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ delete แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ delete แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก WebmailDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Folder ที่ต้องการลบการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด DeleteDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 4 : Folder จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar

Delete an event on calendar
การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail


สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิก Event ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ออกจาก Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Event ที่ต้องการลบ


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Event ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด Delete


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 4 : Event จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event
[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete User Calendar สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendarขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู Calendar > Accounts...ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเลือก User Calendar ที่ต้องการลบ แล้วคลิกไอคอน -ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้คลิก OK เพื่อยืนยันการลบขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะลบ User Calendar ออกจากโปรแกรม รวมถึง Event ต่างๆที่สร้างไว้ใน Folder ดังกล่าวด้วย
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete calender folder สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calender จากนั้นเลือก Calender Folder ที่ต้องการลบขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา ที่ Calender Folder > เลือก Deleteขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้เลือก Deleteขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกด Delete ระบบจะทำการลบ Calender Folder ออกจากระบบทันที
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book

เข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้นกด Delete

ยืนยันการลบกด OK

รายชื่อที่เลือก ถูกลบออกจากโปรแกรมเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] การตั้งค่าให้ลบข้อความออกจากเซิฟเวอร์ Type: POP3

การตั้งค่าให้ Remove message from server เพื่อป้องกันปัญหา Mailbox เต็ม สามารถตั้งค่าได้ง่าย  ๆ ด้วยการใช้โปรแกรม Client อย่าง Mozilla Thunderbird และให้โปรแกรมทำการเก็บข้อความอีเมล์ไว้ที่เครื่องแทนการเก็บบน Mail Server ทุกฉบับ โดยการตั้งให้ลบข้อความทุก 14 วัน หรือมากกว่านั้น ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird
คลิกที่ชื่อบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่าด้านซ้าย จากนั้นเลือก View settings for this account

ไปที่ Server settings ของบัญชีอีเมล์นั้น
จากนั้นที่กรอบสีแดง ให้ติ๊ก Leave messages on server ไว้เสมอ
For at most 14 days สามารถปรับเพิ่มลดจำนวนวันได้ตามต้องการ
ตามตัวอย่างคือ เมื่อข้อความถูกเก็บไว้ครบ 14 วัน แล้วโปรแกรมก็จะดึงข้อความดังกล่าวมาเก็บไว้ที่โปรแกรม
แทนการเก็บไว้ที่ Mail server
บทความที่เกี่ยวข้องบริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีลบรายชื่อใน Contact Group

วิธีลบรายชื่อใน Contact Group


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book แล้ว ให้เลือก Group ที่ต้องการ
1. เลือก Email รายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้น กด Delete


โปรแกรมจะแจ้งยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


จากนั้น อีเมล์ที่เลือกลบ จะถูกลบออกจาก Group
และถูกลบออกจาก Address Book ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว[Thunderbird Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book แล้ว
1. ให้กดเลือกรายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้นกด Delete


ระบบจะแจ้งการยืนยันการลบ
ให้กด OK อีกครั้ง


รายชื่อที่เลือกจะถูกลบออกจากโปรแกรม ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธี Delete Event บนปฏิทินที่บันทึกไว้

วิธี Delete Event บนปฏิทินที่บันทึกไว้


ไปที่ Calendar


จากนั้นเลือกวันที่ Event ที่ต้องการลบ


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด Event แล้ว
ให้กดไอคอนรูปถังขยะ


ระบบจะถามยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด DELETE
Event ดังกล่าวก็จะถูกลบออกจาก ปฏิทินทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง